AB en VVD schelden tonnen kwijt aan cultuurcentra, PGB en PrO stemmen tegen

Afgelopen raadsvergadering bespraken we het aangepaste voorstel van het college over onze cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard. Actie is nodig. Maar de tussenstap om oa de achterstallige huur van bijna €660.000 kwijt te schelden, met een nieuw businessplan dat nog onvoldoende basis biedt voor een structurele oplossing? Voor PGB was dat een brug te ver! Wij kunnen het niet uitleggen aan de inwoners en stemden dan ook tegen.
tiliander
Volgens PGB bood het plan ook geen oplossing voor de gesignaleerde problemen van te hoge huren, te veel maatschappelijk vastgoed, te veel leegstand en oneerlijke concurrentie.
Daarom steunde PGB het kwijtschelden van de huurachterstand niet. Kees van Elderen: “Het is geen sprong voorwaarts, maar een sprong in het diepe.”

Oplopende kosten, zonder gezond uitzicht

De kosten van de cultuurcentra lopen intussen verder op, de centra kosten bakken met geld en er is nog steeds geen zicht op een degelijke en gezonde financiële situatie. “Dat is aan de inwoners gewoon niet uit te leggen en dat hadden we ook niet afgesproken!” aldus Kees van Elderen. “PGB ziet niks in salamipolitiek, geen deeloplossingen en het probleem vooruitschuiven. We verwachten op korte termijn een degelijke totaaloplossing”.PGB vroeg daarbij om moed en daadkrachtige besluiten en wilde het college nog één kans geven om het nu echt goed te doen. PGB deed daarvoor ook een aantal suggesties, die in dank werden aanvaard.

Vooruitlopen op een structurele financiële bijdrage aan de doorontwikkeling van de cultuurcentra, met het kwijtschelden van de huurachterstand, was voor PGB een brug te ver. Daarom stemde PGB tegen het voorstel van het college. Afspraken over hoe en wanneer het nu verder gaat zijn er helaas niet gemaakt.