Terugblik PGB op 2016

2016-2017Het jaar 2016 ligt alweer achter ons. Hoogste tijd om nog even terug te blikken. Wat is ons als PGB bijgebleven van het afgelopen jaar? En wat gaat er komen? Het is in ieder geval anders dan in de Nieuwsklok stond…

Op weg naar een volwaardig zwembad

Een nieuw volwaardig zwembad en een nieuwe sporthal op Den Donk zijn weer een stapje dichterbij! Dat was een van onze belangrijkste speerpunten. In 2017 start het aanbestedingstraject. Daarnaast is het stedenbouwkundige plan voor Den Donk gepresenteerd, mét een eigen plek voor de Scouting. Zou het er in het nieuwe jaar dan echt van gaan komen?

De cultuurcentra kosten bakken vol met geld

Een nieuwe start voor de cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard, met een nieuw bestuur en een nieuwe directeur. Die start kost echter wel heel veel geld. Wij vonden het als PGB echt te ver gaan om de hele huurschuld kwijt te schelden! En de volgende ‘tonnen’ aan investeringen zijn alweer in het verschiet. Hoeveel geld blijven we nog stoppen in deze ‘bodemloze put’?

KVL volop in ontwikkeling

De eerste woningen op KVL worden gebouwd en in de loop van 2017 opgeleverd. Daarnaast komen er plannen voor het zogenaamde studiegebied tussen KVL en het centrum. Daar moeten in ieder geval de Boerenbond en de Lidl komen, maar het betekent ook dat de Ambachtstraat moet worden verplaatst. Moet dat 1,5 miljoen meer kosten?

De soap van de supermarkten

De Aldi komt niet aan de Kerkstraat. De Lidl zat tijdelijk (te lang) in het Insaid-gebouw, wil graag naar het studiegebied bij het KVL-terrein, wilde daarom tijdelijk naar het U-gebouw op het KVL-terrein, maar keerde uiteindelijk voorlopig maar gewoon terug naar de oude locatie aan de Gemullenhoekenweg. Maar daarmee is de soap nog niet ten einde. Nu wil de Leerfabriek hun evenementenhal verplaatsen van KVL naar het Insaid-gebouw. Het college van B&W staat er positief tegenover, maar de buurt is in rep en roer. Wij zijn benieuwd hoe deze soap afloopt in 2017!

Willen jullie meer of minder beesten?

De discussie over de toekomst van de veehouderij is ook in Oisterwijk in 2016 volop gevoerd. Uitkomst is vooralsnog dat de coalitie van AB en VVD heeft gekozen voor duurzame groei, in tegenstelling tot wat wij als PGB voorstaan (namelijk gezondheid en leefbaarheid voorop via duurzame krimp). Gelukkig hebben we (vooralsnog) wel een stokje kunnen steken voor de uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2, hoewel de rechter recent dat besluit heeft vernietigd. Helaas heeft de coalitie (AB en VVD) wel ingestemd met de mestverwerker aan de Servennenstraat in Moergestel. Tegen alle landelijke en provinciale ontwikkelingen in, mag de veehouderij in Oisterwijk dus gewoon blijven groeien. Door de uitspraak over het bestemmingsplan buitengebied heeft de rechter er wel voor gezorgd dat de veehouderijen tot nader order hun veestapel niet kunnen uitbreiden. Elk nadeel heeft zijn voordeel!

Meer betaalbare woningen

In 2016 hebben we de Woonvisie aangepast. Dit moet ertoe leiden dat er meer betaalbare woningen komen. De realisatie van 15 starterswoningen op het Molenveldje in Moergestel en de betaalbare huur- en koopwoningen op KVL en in de Pastoor v/d Meijdenstraat in Oisterwijk passen prima in dat plaatje. Nu is het de hoogste tijd dat we ook aan de slag gaan met verloederde panden zoals de Kartonnagefabriek in Oisterwijk en het pand van Mensink in Moergestel. Gelukkig heeft het college naar aanleiding van onze motie toegezegd begin 2017 met een plan te komen hoe om te gaan met zulke leegstaande panden.

Beste college, luisteren naar inwoners is een vak apart

Wat ons vooral zal bijblijven van het afgelopen jaar, is hoe het college omgaat met onze inwoners. We noemen een paar tekenende voorbeelden. Ten eerste het linksaf-verbod vanaf de spoorwegovergang Heusdensebaan naar de Nicolaas van Eschstraat. Eerst moet de hele buurt in opstand komen en de raad via een motie van PGB ingrijpen voordat het college zijn besluit wil heroverwegen. En de uitkomst is vervolgens dat het college van B&W toch gewoon zijn zin doordrijft.

Hetzelfde geldt voor de ontsluiting van Pannenschuur. Ook hier moet er eerst een deel van de wijk zijn ongenoegen uiten en er een motie van onze kant aan te pas komen voordat het college bereid is te ‘luisteren’. Maar of ze het nu echt gehoord hebben, valt te betwijfelen. Daar zullen we in de loop van 2017 achter komen.

En dan tenslotte het parkeren in het centrum. Het college stelt het nieuwe beleid vast, maar is (nog) niet bereid om in overleg met de bewoners maatregelen te treffen in de straten rondom het centrum. Zelfs niet nadat de raad een oproep van onze kant daarover heeft overgenomen. Het college blijft eigengereid en wacht eerst de resultaten van de evaluatie af, terwijl de mensen die het direct aangaat allang weten wat de uitkomsten daarvan zijn. Kortom: Het college luistert weer niet en laat onze inwoners in de kou staan!

Verkeersveiligheid en sluipverkeer

Goed nieuws is er te melden over het fietspad naar Haghorst. Eindelijk lijkt het er echt van te gaan komen. De raad heeft immers besloten om in 2017 het gedeelte langs de Heizenschedijk aan te leggen en daarnaast een plan te maken voor het gedeelte langs de Broekzijde. Wij hadden liever gezien dat het meteen volledig zou worden aangelegd, maar dat is blijkbaar nog een brug te ver voor de coalitie van AB en VVD. Daarnaast gaat het college op ons initiatief aan de slag met de aanpak van sluipverkeer in zowel Oisterwijk als Moergestel. Ook dat is hard nodig, zeker in Moergestel waar het nog wel een aantal jaren gaat duren voordat de A58 daadwerkelijk is verbreed.

Geen obstakels meer in centrum van Oisterwijk?

Als PGB hebben we ons in 2016 ook sterk gemaakt voor de toegankelijkheid van het centrum van Oisterwijk. Al jarenlang blokkeren allerlei obstakels de toegankelijkheid van de winkelstraten. Vooral voor mensen met een beperking en met een kinderwagen is dat zeer vervelend. Daarom hebben we het college via een motie van onze kant opgedragen om hiertegen actie te ondernemen. Wij houden (letterlijk en figuurlijk) een oogje in het zeil in 2017.

Wel of geen leefbaarheidsplan in Westend?

Begin 2016 waren we als PGB erg tevreden. Het college liet toen weten aan de slag te gaan met de inwoners van Westend om samen met hen te werken aan de leefbaarheid in hun wijk. Eind 2016 bleek onze tevredenheid echter volledig misplaatst te zijn. Helemaal geen leefbaarheidsplan in Westend, laat staan in de rest van de gemeente. Als PGB zijn we weer een illusie armer!

Vluchtelingen in Oisterwijk

Door de extra instroom van asielzoekers in de eerste helft van 2016 moest ook onze gemeente maatregelen treffen. Dat deed zij samen met de omliggende gemeenten in Hart van Brabant. Het voorstel van het college was om enerzijds extra asielzoekers op te vangen in het AZC en anderzijds om extra (tijdelijke) woningen te realiseren om vergunninghouders te huisvesten. Vooral dat laatste leidde tot veel ophef, vooral omdat er 3 locaties letterlijk en figuurlijk uit de lucht kwamen vallen. Als PGB vonden wij dat we met de al jarenlang bestaande opvang van 450 asielzoekers met daarbovenop nog eens extra opvang van 150 asielzoekers al meer dan voldoende doen. Wij vonden daarom dat de extra vergunninghouders in de omliggende gemeenten zouden moeten worden gehuisvest, zodat elke gemeente zijn bijdrage levert. De genoemde locaties waren in onze ogen daarom overbodig. Maar daar dachten de andere partijen anders over. De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat de extra opvang helemaal niet nodig is geweest. Achteraf gezien dus een storm in een glas water.

Kees van Elderen vertrekt, Rob van Seters komt

Halverwege het jaar heeft ons raadslid Kees van Elderen na 8 jaren zijn raadslidmaatschap beëindigd. Zijn opvolger is Rob van Seters uit Moergestel. Hij is geïnstalleerd in de raadsvergadering van juli 2016 en inmiddels al volledig ingeburgerd.

Tot slot

Het is een heel verhaal geworden en dan nog missen we gebeurtenissen, zoals de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Moergestel en een deel van Oisterwijk, de kinderen die thuis kwamen van een ‘koude kermis’ omdat ze tegen de afspraken in meer dan 1 euro moesten betalen voor de attracties, het in Brabantse ruit ingepakte Raadhuis en het nieuwe plan voor de Kop van de Lind. Kortom, het was weer een veel bewogen jaar.

Uiteraard leggen we ons oor weer te luister in 2017. Dus speelt er iets, geef het door aan een van onze leden of mail naar info@partijgemeentebelangen. Kijk anders ook eens op onze website (www.partijgemeentebelangen.nl) of op onze Facebook-pagina. Laten we ook in 2017 samen bouwen aan de toekomst, want samen kom je verder!