Ruim 200 monumenteneigenaren wisten van niets…

monument-plaatjeAls wij de Parel in ‘t Groen willen zijn, horen daar dan niet ruim 200 gemeentelijke monumenten in goede staat bij? Als we als gemeente en politiek het vertrouwen willen krijgen van de inwoners, hoort daar dan geen heldere communicatie bij? Het college van gemeente Oisterwijk lijkt beide vragen niet aan te voelen, ondanks volgens PGB voor de hand liggende antwoorden.

Wij waren namelijk, zacht gezegd, zeer verbaasd over de beantwoording op onze vragen over de afgeschafte monumentensubsidie. Vooral het gemak waarmee afgedaan werd dat de 208 eigenaren van een gemeentelijk monument niets verteld is over het afschaffen van de subsidieregeling. Het zou namelijk toch om een beperkt aantal mensen gaan…gemeentebreed communiceren was dus niet nodig. Als PGB denken wij dan, als het om een klein aantal mensen gaat, had een eenvoudig, ouderwets briefje dan niet gekund? Overigens was de communicatie naar de raad ook niet erg transparant.

En we stellen dus nogmaals weer vragen, hopend op een bevredigender antwoord.

Bekijk onze eerdere vragen >>

Lees de beantwoording van het college >>

Tweede brief aan het college over de monumentensubsidie

Geacht College,

Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van uw antwoorden op onze vragen over de Monumentensubsidie. Ten eerste omdat wij niet begrijpen dat een gemeente die zich wil profileren als Parel in het Groen en recreatie en toerisme hoog in het vaandel heeft staan, op deze wijze omgaat met onze monumenten. Maar ten tweede vooral omdat wij de indruk hebben dat uw college hierover niet erg transparant is geweest. Niet richting ons als raad, maar nog veel erger, niet richting de eigenaren van onze monumenten. En dat laatste vinden wij een erg opmerkelijke en treurige gang van zaken. Daarom hebben wij de volgende vragen aan uw college:

  1. Bent u met ons van mening dat onze monumenten belangrijk zijn voor ons als gemeente?
  2. Zo ja, op welke wijze bent u van plan om de eigenaren van monumenten in de toekomst te ‘ondersteunen’, zodat deze pareltjes blijven behouden?
  3. Bent u met ons van mening dat u, achteraf gezien, actief en transparant had moeten communiceren in de richting van de eigenaren van monumenten over de afschaffing van de monumentensubsidie?
  4. Zo ja, bent u van plan om dat alsnog te doen en excuses aan te bieden voor het feit dat u niet actief en transparant hebt gecommuniceerd?

De fractie van Partij Gemeente Belangen ziet uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet. Zeker ook omdat wij inmiddels een reactie hebben gekregen van een aantal eigenaren van monumenten.

En die laten in niet mis te verstande woorden blijken dat zij op zijn zachtst gezegd niet blij zijn met de wijze waarop u (niet) open en transparant heeft gecommuniceerd, dat zij daardoor het vertrouwen in de gemeente hebben verloren en daarom geen waarde meer hechten aan de aanwijzing als (gemeentelijk) monument. Er is dus wederom werk aan de winkel om het vertrouwen te herstellen!