Gezondheid en leefbaarheid voorop in het buitengebied!

varkensBoeren in het buitengebied van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom mogen alleen nog maar uitbreiden als de gezondheid en leefbaarheid dat toelaten. Daarvoor pleitte Carlo van Esch (raadslid PGB) in de gemeenteraad.

Dat moet volgens hem één van de belangrijkste pijlers zijn van het bestemmingsplan voor het buitengebied dat de gemeente moet herzien.

Boeren met je buren

Boeren moeten voortaan ook vooraf in gesprek met hun buren als ze plannen hebben. “Op die manier kunnen ze zo goed mogelijk rekening houden met hun omgeving, zodat de hinder zo klein mogelijk is”, aldus Van Esch.

Geen nieuwe intensieve veehouderijen in de gemeente Oisterwijk!

Nieuwe intensieve veehouderijen komen er in de gemeente Oisterwijk in ieder geval niet meer bij. Ook niet in de zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebieden Molenakkers en Stille Wille (LOG). Vooral op initiatief van PGB worden die mogelijkheden geschrapt in het nieuwe plan.

Verzoeken snel afhandelen

Ook vroeg Van Esch nog aandacht voor de afhandeling van particuliere verzoeken. Die blijven soms nogal lang liggen. Wethouder Lemmens erkende dit, maar beloofde zijn uiterste best te doen om alle verzoeken toch zo vlug mogelijk af te handelen. “De eerste toets of een plan wel of geen kans van slagen heeft, moet lukken binnen 8 tot 10 weken”, zo gaf de wethouder aan.