Verkiezingsprogramma PGB: de hoofdrol is voor de inwoners

PGBEen ruim zwembad, inwoners inzetten als deskundige, meer woningen voor startende en jonge gezinnen, een tweede ontsluiting voor Pannenschuur, minder sluipverkeer door Moergestel, dorpshuis Den Boogaard en zonder goed alternatief géén sluiting van spoorwegovergangen. Het zijn enkele concrete punten uit het verkiezingsprogramma van PGB.

In het programma vervullen de inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom een duidelijke hoofdrol en luidt het motto: samen verder.

Download het verkiezingsprogramma van PGB voor 2014-2018

Deskundige inwoners

Lijsttrekker Kees van Elderen is blij met alle initiatieven van de laatste tijd: “Je ziet steeds meer betrokkenheid van inwoners, en dat is geweldig.” Hij wijst daarbij op verschillende initiatieven, van de Oisterwijkse zorgcoöperatie tot handtekeningen- en facebook-acties.
Het is volgens PGB ontzettend belangrijk dat de inwoners hun stem blijven gebruiken, niet alleen bij de verkiezingen. “Niemand weet beter wat er speelt in de eigen leefomgeving dan inwoners zelf,” aldus raadslid Carlo van Esch. “En er is zoveel kennis en kunde te halen bij onze inwoners, het is eeuwig zonde om daar geen gebruik van te maken.”

De gemeente moet ruimte bieden

De rol van de gemeente is wat PGB betreft heel duidelijk. Wij willen een gemeente die minder voorschrijft en minder de regie voert. Een gemeente die veel meer luistert en open staat voor de inbreng van inwoners. Hen ondersteunt bij initiatieven in plaats van op voorhand nee te zeggen of dingen te verplichten. Kees van Elderen: “PGB wil een gemeente die ruimte geeft aan de kracht van de samenleving, aan actief burgerschap.”

Ook PGB heeft haar oor te luisteren gelegd

PGB heeft ‘luisteren naar de inwoners’ onder andere vorm gegeven door in augustus 2013 een enquête te verspreiden. De resultaten zijn samen met het gedachtegoed van PGB verwerkt in het verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar. Wij haken hierin in op vijf hoofdpunten: ‘Actief Burgerschap’, ‘Wonen in een prettige leefomgeving’, ‘Iedereen kan echt meedoen’, ‘Prima lokale voorzieningen’ en ‘Goede service van de gemeente tegen lage kosten’.