Aanpak leegstaande panden op de politieke agenda

PGB wil samen met inwoners verwaarloosde gebouwen aanpakken

In de gemeente Oisterwijk wordt steeds letterlijker zichtbaar dat de huizenmarkt in het slop is geraakt. Leegstaande en verwaarloosde panden, zoals ‘Mensinck’ en het Avangterrein in Moergestel. De politieke partij PGB roept nu de inwoners op om mee te denken over mogelijke oplossingen voor dit probleem om dit vervolgens aan de orde te stellen tijdens de commissie ruimtelijke zaken.

Het Avang-terrein en het pand van Mensink. Het zijn de belangrijkste voorbeelden van leegstaande panden, die veel inwoners van Moergestel al jarenlang een doorn in het oog zijn. Op beide locaties spelen nieuwbouwplannen, maar vanwege de crisis gaat dit niet zo voorspoedig als gewenst. Het sprekende voorbeeld daarvan is Ermelindishof, waar kort geleden de stekker is uit getrokken. Gevolg is dat het hart van Moergestel wellicht nog jarenlang een troosteloze aanblik heeft.


Wat kunnen we eraan doen?

De vraag die bij velen leeft, is waarom er niets aan gedaan wordt. Waarom worden de panden niet gesloopt? Waarom doet de eigenaar niks en waarom doet de gemeente niks? Om deze reden heeft Partij Gemeente Belangen (PGB) het nu op de politieke agenda gezet. Zij stelt het onderwerp tijdens de eerstvolgende commissievergadering ruimtelijke zaken aan de orde. Die vergadering is op donderdag 26 januari a.s. om 20.00 in het Raadhuis in Oisterwijk. Daarin wil PGB in debat met het college van B&W en de andere politieke partijen om samen de mogelijkheden en onmogelijkheden te onderzoeken.

Oproep richting inwoners!

PGB roept inwoners op om mee te praten over dit onderwerp. Wellicht zijn er nog creatieve ideeën vanuit de bevolking die kunnen bijdragen aan een oplossing. Daarom nodigt PGB iedereen van harte uit om hun mening over dit onderwerp te geven.

Dit kan op diverse manieren: via een mail naar info@partijgemeentebelangen.nl, door een bezoek te brengen aan de fractievergadering van PGB op maandag 23 januari a.s. om 20.00 uur in Den Boogaard of via een telefoontje naar PGB-raadslid Carlo van Esch (tel. 06-22126062).