AB en VVD ‘geven’ €560.000,- aan Tiliander

Twee raadsvoorstellen, samen ter waarde van €560.000,-. Allemaal om Tiliander ‘toegankelijker en aantrekkelijker’ te maken. De coalitiepartijen AB en VVD gingen akkoord. Terwijl er al bijna een miljoen euro naar de cultuurcentra ging. PGB en PrO stemden tegen. PGB is ook voorstander van een culturele motor in de gemeente, maar niet een die geld slurpt als een hummer benzine. Zeker niet, als er geen totaalverbetering plaatsvindt, maar met losse oplossingen gewerkt wordt.

Wensen van inwoners onbekend bij hellingbaan-besluit

Het eerste raadsvoorstel ging over de toegankelijkheid van Tiliander. Er werd voorgesteld om aan de zijde Lindeplein een hellingbaan te maken links naast de trap. Kosten €113.000! PGB is van mening dat dit absoluut nodig is, maar door een onzorgvuldig doorlopen proces kreeg de raad maar één optie voorgelegd en daar heeft PGB kritisch op gereageerd.
Het belangrijkste punt van PGB was dat de inwoners niet aan de voorkant van het traject zijn meegenomen. De inwoners die moeilijk ter been zijn hebben niet aan de voorkant hun mening mogen geven en dat vindt PGB zeer kwalijk. Door een meerderheid van AB en VVD werd de mening van het college er toch doorheen gedrukt.

Begane grond kost al tonnen, de bovenverdieping volgt nog

Het tweede raadsvoorstel ging over een aanpassing aan de begane grond van Tiliander. De kosten hiervoor zijn €447.000. De aanpassing zal bestaan uit het vergroten van de ruimte op de begane grond. De bibliotheek komt gedeeltelijk naar beneden en samen met de VVV  willen ze de begane grond aantrekkelijker maken. De onderbouwing die werd gegeven dat deze verbouwing noodzakelijk is, vond PGB onvoldoende.
Er werd een prognose van hogere inkomsten gepresenteerd die volgens PGB gebaseerd is op drijfzand. PrO was het met ons eens, maar wederom waren AB en VVD van mening dat het er allemaal goed uit ziet.

Wel geld, geen totaalvisie

Je moet soms je verlies nemen. En dat is niet erg als de toekomst er rooskleurig uitziet. Maar na kwijtschelding van 6,5 ton huurachterstand, 2,5 ton incidentele middelen, gelden voor de muziekschool en andere kosten, zou je toch voorzichtig moeten zijn met nieuwe investeringen. De VVD betreurt het dat PGB niet heeft ingestemd met de plannen, maar wij vragen ons af hoe juist een partij als de VVD er in hemelsnaam mee kan instemmen om zoveel geld uit te trekken voor Tiliander, terwijl er geen sprake is van een totale oplossing maar van een (mogelijke) deeloplossing en het maar zeer de vraag is of het nu wel ‘goed’ gaat komen.
Dat heeft veel weg van een zogenaamde salami-tactiek. Dat de VVD en ook AB zelf ook grote twijfels hebben, blijkt wel uit het feit dat ze de cijfers elk half jaar willen controleren. Hoeveel vertrouwen heb je dan in een goede afloop?!

Controleren en aanspreken

We zullen als PGB de zaken nauwlettend blijven volgen en indien nodig  zullen we de coaltiepartijen aanspreken als de toegankelijkheid van Tiliander niet naar behoren verbetert en als de inkomstenprognose niet gehaald wordt. Het wordt tijd voor verkiezingen! Gelukkig zijn die in maart 2018.