Afkeuring alom

Afkeurende woorden ook van andere fracties.

Ook de andere partijen hadden weinig goede woorden voor de handelwijze van het college. PrO sprak van een structureel cultuurprobleem en pleitte voor forse aanpassingen in de wijze van leidinggeven. Ook was volgens PrO de reactie van het college onder de maat.

Volgens het CDA heeft de coördinerend portefeuillehouder die rol onvoldoende ingevuld. Verder constateerde ze bij de gemeentelijke organisatie een soort minachting voor de raad. Dat is de bijl aan de wortel van de democratie, aldus het CDA.

En ook AB stelde dat het college had gefaald bij het voeren van de regie. De VVD stelde zelfs nadrukkelijk vragen bij de competenties en de integriteit van het college. Voor OO was het teleurstellend dat het college niet reageerde op de aanbevelingen.

Lees meer over:
– rapport Lindeplein liegt er niet om!
– afkeurende woorden, ook van andere partijen.
geen steun voor gezamenlijke motie AB & PGB.
college gaat werken aan verbeterplan.