Begroting 2011 gemeente Oisterwijk

In de raad van 11 novembergemeente_oisterwijk

De raadsvergadering stond geheel in het teken van de Begroting 2011. Fractieleider Kees van Elderen van PGB pleitte voor meer burgerparticipatie en vroeg aandacht voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en het buitengebied. Daarnaast gaan de lasten voor de burgers komend jaar niet meer dan trendmatig omhoog.
En de komende kerntakendiscussie wordt belangrijk…

 

Begroting 2011
Vooral op aandringen van PGB was de begroting in een ander jasje gestoken. Die bood nu meer inzicht en was beter leesbaar. “Een belangrijke stap, maar we zijn er nog niet,” aldus Kees van Elderen. PGB is tevreden over beperkte lastenverhoging voor de burgers, de toegezegde brenglocatie voor groenafval in Moergestel en de aangekondigde nieuwe woonvisie. Dat de bestemmingsplannen op tijd actueel zijn, aldus wethouder Rijnen, is ook goed nieuws.

We vroegen extra aandacht voor enkele onderbelichte speerpunten van de coalitie, die ook in het PGB programma staan.

Burgerparticipatie
PGB hamerde op het vorm geven van echte burgerparticipatie. De kennis van burgers benutten en hen betrekken aan de voorkant van beleidsprocessen, dat is wat er moet gebeuren. Om vertrouwen te winnen, moet er beter naar burgers worden geluisterd. En blijf altijd met elkaar in gesprek, ook als het echt moeilijk is. Het college zegde op korte termijn actie toe.

Leefbaarheid en veiligheid
Meer toezicht op straat, gezellige en schone pleinen en speelplekken maken wijken aantrekkelijk om te wonen. Ook goed onderhoud van het groen, wegen en fiets- en wandelpaden draagt daaraan bij. Er zal nu op verzoek van PGB, daadwerkelijk gewerkt worden aan nieuwe plannen voor het St. Jansplein in Moergestel en het Pannenschuurplein en De Lind in Oisterwijk.

De ontwikkeling van wijknetwerken stond onder druk; er was in de begroting geen geld voor uitgetrokken. Op voorstel van PGB kwam extra geld beschikbaar. Op initiatief van PGB wordt ook de ontwikkeling van de intensieve veehouderij beperkt en zal strikter worden toegezien op het naleven van milieuregels.

Kerntakendiscussie
PGB benadrukte dat we de komende jaren financieel in zwaar weer zitten. “Daarom is de kerntakendiscussie van cruciaal belang,” aldus Kees van Elderen. Op basis daarvan zal de gemeente keuzes moeten maken, zoals over bezuinigingen, eigen bijdragen burgers en bijvoorbeeld over de zwembaden.

Daarom typeerde PGB deze begroting als ‘werk in uitvoering’ en werden het college en de gemeentelijke organisatie, veel wijsheid, goede contacten met burgers en veel werkplezier toegewenst.