Begroting gemeente Oisterwijk – inbreng PGB

Donderdag 6 november kwam de begroting aan bod in de raad van gemeente Oisterwijk. Hierin staan de plannen voor 2015. Voor alle partijen, dus ook Partij Gemeente Belangen, hét moment om voor een aantal zaken extra aandacht te vragen, aan te geven waar zorgpunten zijn en te kijken naar de weg die we als gemeente in 2015 inslaan.

Weurosat viel ons op in de begroting en waar vragen we extra aandacht voor?

 • De begroting is meerjarig sluitend;
 • Er is ruim voldoende weerstandsvermogen om de risico’s op te vangen;
 • De lokale lasten stijgen niet meer dan trendmatig;
 • Oisterwijk aan Z: Onze inwoners mogen veel meer meepraten en meedenken over alles wat er speelt in onze gemeente (eigen leefomgeving);
 • We gaan aan de slag met een nieuw veehouderijbeleid, samen met ‘boeren en burgers’, om knelpunten aan te pakken;
 • Er komen leefbaarheidsplannen, door en voor inwoners, te beginnen met Pannenschuur en Westend;
 • We gaan aan de slag met de toekomst van Tiliander en Den Boogaard;
 • Er komen plannen voor een nieuw zwembad. Uitgangspunt daarbij is een volwaardig zwembad, bij voorkeur op Den Donk en bij voorkeur met een sporthal;
 • Het onderhoud van de openbare ruimte blijft op niveau;
 • We gaan in gesprek met Pannenschuur en Heukelom over de ontsluiting van de wijk Pannenschuur;
 • De overlast van het parkeren in en rond het centrum wordt aangepakt;
 • We gaan aan de slag met een fietspad naar Haghorst;
 • We bouwen woningen, onder meer voor onze jongeren en ouderen. In Oisterwijk op KVL en in Moergestel bij Heerengoed en op het Molenveldje;
 • We hebben extra aandacht gevraagd voor de aanpak van leegstaande panden, zoals Kartonnage in Oisterwijk en Mensink in Moergestel;
 • De ruimtelijke plannen worden sneller afgehandeld, waarbij steeds meer wordt: denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden;
 • Voor wat betreft samenwerking met andere gemeenten, gaan wij voor ‘lokaal waar het kan en regionaal waar wenselijk’;
 • Extra aandacht voor de samenwerking binnen de brede scholen in het belang van de kinderen;
 • Zorgvuldige keuzes maken bij het overnemen van de zorgtaken van het Rijk, zodat iedereen de zorg krijgt die hij echt nodig heeft.