Benut de lokale kennis en kracht van 11.000 huishoudens

Intergemeentelijke samenwerking: alleen waar het echt nodig is! samen

In het kader van de discussie over intergemeentelijke samenwerking zullen we met PGB een helder standpunt presenteren: lokaal waar het kan en samen waar het echt nodig is! Wij vrezen namelijk dat intergemeentelijke samenwerking een doel op zich te worden. Samenwerken om samen te werken, in plaats van zoeken naar de beste manier om je doelen te bereiken.

Samen kom je verder

Partij Gemeente Belangen (PGB) heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Niet voor niets is het motto van PGB: Samen kom je verder. “Maar als lokale partij vinden we ook de menselijke maat van groot belang.” aldus fractievoorzitter Kees van Elderen. Als het gaat over de samenwerking tussen gemeenten, kiest PGB voor het goede van die twee uitgangspunten.

In de raadsvergadering van aanstaande donderdag zal de partij dat standpunt nadrukkelijk bepleiten met een wijzigingsvoorstel (amendement). Kees van Elderen: “Het lijkt soms wel of samenwerking een doel is, een dogma, de enige oplossing voor alle uitdagingen waar de gemeenten voor staan.” Volgens PGB dreigt door het grootschalig denken, de menselijke maat uit het oog te worden verloren. Het strookt volgens PGB ook niet met de recent in Oisterwijk opgestelde Visie 2030 en het te voeren beleid gericht op meer burgerparticipatie en meer burgerbetrokkenheid. “Samenwerking moet een middel zijn, dat selectief en doelgericht wordt ingezet. Oisterwijk telt 11.000 huishoudens, daar zit heel veel kennis en kracht, laten we die vooral benutten!” aldus de fractievoorzitter.

Krachtig bestuur vanuit de lokale samenleving

PGB zal aan de raad van Oisterwijk voorstellen een helder signaal af te geven aan de Adviescommissie Huijbregts, die op dit moment werkt aan een definitief rapport over een Krachtig bestuur in Midden-Brabant. De strekking daarvan is dat Oisterwijk een zelfstandige gemeente is en wenst te blijven, die samenwerking zoekt met andere gemeenten, om zodoende gericht, de gestelde en toekomstige maatschappelijke doelen beter te kunnen realiseren. Daarover wil PGB met het college ook duidelijke afspraken maken. PGB zal daartoe aan de raad een amendement voorstellen.