Bestemmingsplan KVL Oisterwijk ligt klaar!

KVL-zonder-hek

Het is zover: het bestemmingsplan KVL ligt klaar om vast te stellen. Hierin zijn alle ontwikkelingen voor KVL opgenomen.

Als dit plan is vastgesteld kunnen ‘we’ dus aan de slag met de woningen in de eerste fase, met het ontwikkelen van het culturele erfgoed in de provinciale gebouwen en het ontwikkelen van bedrijven in het overgangsgebied aan de achterkant van KVL.

Omwonenden: Gasthuisstraat open en Hoogstraat minder geluidsbelasting

In het plan is ook opgenomen dat de spoorwegovergang Gasthuisstraat open blijft. Bovendien komen er naast een geluidsscherm (van 1,5 meter hoog) raildempers, waardoor de geluidsbelasting (ook) voor de woningen aan de Hoogstraat kleiner wordt. PGB ziet dit als een positieve uitkomst voor de omwonenden aan de Hoogstraat en de vele gebruikers van de overgang.

Wij zijn als PGB nog wel benieuwd naar de horeca- en cultuurmogelijkheden op KVL en de gevolgen die dit (vooral) voor Tiliander heeft.