Bestemmingsplannen en KVL

3_eef_van_doremaeleklSecond opinion KVL-project

PGB ondersteunt het voorstel om een hoorzitting te organiseren omdat KVL een majeur project is met grote risico’s.

Een hoorzitting waarin opvattingen over de plannen van onafhankelijke deskundigen worden gevraagd, draagt, aldus Eef van Doremaele, bij aan de kwaliteit van besluitvorming van onze Raad.

Bij het nemen van een verantwoord besluit is een second opion van wezenlijk belang! PGB werkt hier graag aan mee.

Centrum Oisterwijk kan er weer 10 jaar tegenaan!

Het bestemmingsplan Centrum Oisterwijk was al in de Commissie Ruimtelijke zaken uitvoerig besproken. PGB complimenteerde het College en de ambtenaren voor het aangeleverde plan. De twee mogelijke supermarktlocaties riepen bij PGB nog wel enkele vragen op. Wat het terrassenbeleid betreft hamerde PGB op een goed handhavingsbeleid, handhaven waar nodig is ! Het College zegde dit ook toe. Wat de bouwhoogte van de locatie Kartonnage fabriek betreft, worden de bouwhoogten aangepast aan hetgeen is opgenomen in het beeldkwaliteitplan waarbij de strekking van het eerder aangenomen amendement van de VVD leidend zal zijn. PGB kon hier mee instemmen.

De Raad ging unaniem akkoord met het bestemmingsplan.

 

Belangen van bedrijven en burgers vastgelegd in bestemmingsplan

De Raad had hier al in een eerdere vergadering in een eerste termijn over gesproken. Op basis van reeds eerder ingediende amandementen, welke unaniem waren aangenomen, had het College deze reeds in de voorgenomen besluitvorming verwerkt. De vraag of een gedeelte van het bestemmingsgebied omgrensd ds door Kerkhovensestraat, Spreeuwenburgerweg, Sprendlingenstraat nog overgangsgebied moest blijven, riep veel discussie op tussen College en Raad.

PGB pleitte samen met CDA en VVD voor een overgangsgebied. Uiteindelijk is de oplossing gevonden in de toezegging van het College om als de eigenaren een initiatief zullen nemen voor een herziening van dit gebied, zij daar alle medewerking aan zal geven. Met deze toezegging kon de Raad akkoord gaan. Het bestemmingsplan werd unaniem vastgesteld.