Bewoners Dr. Bolsiuslaan bezorgd en ontevreden

Alle raads- en commissieleden kregen half januari een brief van bewoners uit de Dr. Bolsiuslaan in Oisterwijk. Een brief ook gericht aan het verantwoordelijk college, waarin zij hun ontevredenheid uitspreken over de gemeente. Afspraken over de rioolvervanging zijn niet nagekomen en antwoorden op vragen over parkeren, groen en kostenbesparingen voor de stoep, zijn allemaal niet beantwoord. Meedenken lijkt niet te worden gewaardeerd… PGB ging in gesprek met de bewoners en stelde het college (weer) vragen.

Lees de brief van de bewoners >>

Ons PGB-raadslid Dion Dankers ging daarom in gesprek met de bewoners. Het was een prettig en positief gesprek met inwoners die het beste willen voor hun leefomgeving en daar als gehele straat eensgezind in zijn. In hun brief geven ze daarvan al een aantal voorbeelden. De inwoners vragen niet veel, maar het zou goed zijn als uw college met hen het gesprek aan gaat. Zij voelen zich tot nu toe namelijk onvoldoende gehoord.

De tijdsdruk is echter hoog omdat ieder moment gestart kan gaan worden met de werkzaamheden en de zeer bereidwillige inwoners willen het proces niet vertragen. PGB heeft derhalve de volgende vragen.

1. Wilt u zo spoedig mogelijk het gesprek aangaan met een afvaardiging van de Dr. Bolsiuslaan?

2. Wilt u het weinige dat deze inwoners vragen in overweging nemen en PGB alsmede de voltallige raad een terugkoppeling geven van dit gesprek?