Ontsluiting Pannenschuur – Heukelom; op zoek naar de oplossing

maria-heukelomOp woensdag 4 maart 2015 kwamen ongeveer 170 personen(!), overwegend Oisterwijkers en Heukelommers, bijeen om te praten over de ontsluiting van de wijk Pannenschuur.

Wethouder Lemmens opende de avond, waarna dhr. Graumans (externe verkeersdeskundige), die het traject zal begeleiden, het proces uiteenzette: van inventariseren van gedachten en ideeën over de ontsluiting, naar het zoeken van een passende oplossing met gezamenlijk draagvlak.

Download de presentatie >>>

De inventarisatie

Tijdens deze avond konden alle aanwezigen argumenten, opmerkingen, ideeën, etc. met elkaar delen. Al snel werd duidelijk dat iedereen ‘zijn eigen voortuin’ aan het beschermen was. Wel begrijpelijk, maar we zullen elkaar nodig hebben om tot een breed gedragen oplossing te komen!

Klankbordgroep

Om alle gedachten te kunnen trechteren is er een klankbordgroep van maximaal 15 personen in het leven geroepen. Alle belanghebbende straten/wijken/buurten zullen hierin evenredig vertegenwoordigd zijn!

Conclusie van de bijeenkomst

De bijeenkomst was een goede eerste stap van een bijzonder traject om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het doel van dhr. Graumans is om nog vóór de zomer van 2015 met een advies naar het college te gaan.

PGB blijft graag op de hoogte!

Wij waren als PGB ook aanwezig op deze avond en we zullen het gehele traject nauwgezet volgen, omdat wij van mening zijn dat het resultaat van dit traject heel veel inwoners raakt en daarom zo zorgvuldig mogelijk moet plaats vinden.

Heb jij nog ideeën voor een goede ontsluiting van de wijk Pannenschuur of wil je je zorgen uiten? Geef het aan ons door en wij helpen je bij het doorleiden van jouw reactie, zodat je opmerking kan worden meegenomen in dit traject.