Brandweer

Ontwikkelingen bij de brandweer

Naar aanleiding van verschillende berichten in de media, over de ‘kaalslag’ bij de brandweer, hebben wij enkele vragen aan het college gesteld. De inhoud van de brief, waarin we onze zorgen uiten, lees je hieronder.

Geacht college,

Nog niet zo lang geleden hebben we besloten om verder samen te werken in de Veiligheidsregio, onder andere voor de brandweer.

Nu lezen we in verschillende media over een ‘kaalslag’ bij de brandweer. Er zouden plannen zijn om brandweerwagens uit de running te halen en het aantal (vrijwillige) brandweerlieden sterk te verminderen. Dat is naar de mening van PGB niet volgens eerder gemaakte afspraken. Daarom zouden wij graag antwoord van het college hebben op onderstaande vragen:

1) Is de mogelijke reorganisatie van de vrijwillige brandweer in lijn met de eerder gemaakte afspraken over de Veiligheidsregio?
2) Wat betekenen deze plannen voor de (brand)veiligheid in de gemeente Oisterwijk?
3) Heeft het college een mening over die plannen en zo ja hoe luidt die dan?
4) Wat kan de gemeente doen om de aangekondigde reorganisatie tegen te houden?

Veiligheid draagt in belangrijke mate bij aan een goede werk- en leefomgeving. Bovendien beschouwt PGB de vrijwillige brandweer als een belangrijke vorm van burgerparticipatie.

Gegeven ook de herziening van de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de Veiligheidsregio, ontvangen wij graag op korte termijn uw antwoord.