Burgerparticipatie werkt!

DoelpuntPGB vindt burgerparticipatie ofwel de ‘Burger aan Z’ groot goed. En dat het werkt, dat blijkt bij de Oisterwijkse voetbalvereniging RKSV Taxandria. Hun vasthoudendheid om een kunstgrasveld te realiseren, maar vooral de inbreng die de vereniging daarbij zélf doet en gaat doen, leidt er toe dat het kunstgrasveld er komt.

In de commissievergadering Inwonerszaken van 31 oktober 2013 werd het voorstel behandeld om hiervoor geld ter beschikking te stellen. Maar Taxandria doet zelf een flinke duit in het zakje: € 230.000,- leggen ze zelf bij! Geld dat voor een deel geleend wordt, maar deels ook bijeen “geharkt” is door de leden en sponsors en met allerlei acties. Het onderhoud neemt de vereniging zelf voor haar rekening. PGB pleitte er nog voor om de besparing bij de gemeente op het onderhoud gedeeltelijk terug te geven aan de vereniging.

PGB, maar ook andere partijen hadden enkele inhoudelijke bemerkingen op het raadsvoorstel. Maar duidelijk werd wel dat op 14 november het finale besluit genomen wordt dat het kunstgras er gaat komen. PGB heeft in de vergadering de complimenten voor de vereniging uitgesproken.