Carlo van Esch (PGB) legt uit: Waarom (nog) geen besluit over ‘Oisterwijksebaan’ en ‘Oliviersweg’?

Carlo-van-EschDonderdag 26 juni besloot de raad tot uitstel over twee gevoelige kwesties Oisterwijksebaan 2 en Oliviersweg 9. Dit leidde, begrijpelijk, tot tumult bij het opgekomen publiek. Waarom uitstel? Carlo van Esch licht het hieronder toe, want ook wij hebben urenlang gediscussieerd en alle opties afgewogen, voor we tot deze keuze kwamen.

Beste inwoners,

Afgelopen donderdag (26 juni 2014) koos de raad ervoor om (nog) geen besluit te nemen over twee gevoelige kwesties. Het ging om de uitbreidingsplannen van een varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2 in Heukelom en om die van een glastuinbouwbedrijf aan de Oliviersweg 9 in Oisterwijk. Voor het massaal opgekomen publiek was dit uitstel zeer onbevredigend. En daarvoor heb ik als raadslid ook alle begrip. Toch hebben wij als PGB weloverwogen deze keuze gemaakt. En onze inwoners, zeker diegenen die er direct bij betrokken zijn, hebben er recht op te weten waarom wij deze afweging hebben gemaakt.

Oisterwijksebaan 2

Dat de uitbreidingsplannen van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan gevoelig liggen, is glashelder. Dat de buurt overlast ervaart is ook niet zo vreemd. Er is immers op dit moment sprake van een overbelaste situatie. Er moet dus iets gebeuren om dit op te lossen. Niets doen is ook geen optie. En dat laatste maakt het juist zo ingewikkeld.

Want als we ‘nee’ zeggen tegen de uitbreiding, blijft de situatie zoals die is. Er blijft dan dus een overbelaste situatie en de omgeving blijft in de stank zitten. 

De dagen voor de raadsvergadering is er nog de nodige informatie op ons afgekomen, waaronder een juridisch rapport vanuit de buurt. We hebben niet of nauwelijks kans gehad om die informatie goed tot ons te nemen, laat staan die te laten ‘checken’.

Dit alles heeft ertoe geleid dat wij ervoor gekozen hebben om meer tijd te nemen voor een besluit. Dat biedt ruimte om zorgvuldig alle (nieuwe) gegevens goed te bekijken en daarnaast met elkaar te zoeken naar een oplossing. Nogmaals: Een ‘nee’ is in dit geval ook geen oplossing!

Oliviersweg 9

Ook de uitbreidingsplannen van het glastuinbouwbedrijf aan de Oliviersweg 9 liggen uitermate gevoelig. De ondernemer wil al sinds jaar en dag uitbreiden naar 3 hectare en de buurt is daar al net zo lang op tegen.

De reden dat wij als PGB in dit geval voor ‘uitstel van besluitvorming’ hebben gekozen, is dat er op 2 juli een bijeenkomst plaatsvindt waarin de initiatiefnemer in gesprek wil gaan met zijn buren. Wil je dat een serieuze kans geven en wil je de uitkomst daarvan als raad ook echt serieus nemen, dan moet je volgens ons niet op voorhand al een standpunt innemen. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de resultaten van deze bijeenkomst.

Hoe zit PGB erin?

Het liefst zouden wij willen dat onze inwoners met elkaar in gesprek gaan en in goed overleg tot een oplossing komen. Maar wij begrijpen ook wel dat dit in deze twee gevallen niet eenvoudig is. Toch hopen wij dat de komende periode de ruimte biedt om samen op zoek te gaan naar oplossingen.

Daarbij vinden wij als PGB in ieder geval van groot belang dat de gezondheid en leefbaarheid voorop moeten staan. En daarnaast dat de bedrijvigheid en de daarbij behorende verstening in ons buitengebied niet te grootschalig wordt.

En nu?

Hopelijk is nu helder waarom PGB heeft gekozen voor uitstel van besluitvorming in deze twee gevallen. En ook hoe wij erin zitten. Als hierover nog vragen of opmerkingen zijn, horen wij die graag. Wij gaan graag het gesprek aan. Laten we de komende tijd gebruiken om samen aan oplossingen te werken dan zijn wij ervan overtuigd dat we ‘samen verder’ komen!

Met vriendelijke groeten,
Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)