Coalitieakkoord en addendum

Begin 2012 kwamen de coalitiepartijen PrO, VVD en PGB bij elkaar om het coalitieakkoord tegen het licht te houden. Met de onzekerheden die de economische crisis meebracht, was dit de afspraak die we met elkaar in 2010 maakten.

Addendum

Het resultaat van de besprekingen naar aanleiding van alle ontwikkelingen, zijn verwoord in het addendum.

Download de documenten: