Coalitieakkoord ligt klaar

Samen meer met mindersamen
Samen met de VVD en PrO heeft Partij Gemeente Belangen in maart en april 2010 veelvuldig om tafel gezeten. Nu is het zover: het coalitieakkoord ligt op tafel. De (beoogd) coalitiepartners leggen het akkoord voor aan hun achterban. De leden van PGB komen woensdag 14 april 2010 bij elkaar, waar zij hun ‘ja-woord’ hopelijk unaniem zullen geven.

De onderhandelaars zijn in ieder geval tevreden met het resultaat, waarin speerpunten staan zoals:

– veel aandacht voor wijknetwerken en de wijk-, dorps- en buurtraad;
– met name bouwen voor jongeren en ouderen;
– afbouw van de brede scholen waarover de raad al heeft beslist;
– meer prioriteit voor de openbare ruimte;
– het ontzien van de zwakkeren in de samenleving;
– geen lastenverzwaring voor de burgers.

En er gaat natuurlijk een scherpe blik naar de financiën, daarom volgt er onder meer een kerntakendiscussie, waarna bezuinigingsvoorstellen zullen volgen. En in deze turbulente tijd is het lastig ver vooruit te kijken. In 2012 is het akkoord om die reden op houdbaarheid getoetst. Het resultaat is een addendum als toevoeging op het coalitieakkoord.

Met het coalitieakkoord willen we samen met de burgers op een goede, duurzame manier de crisis doorstaan.

DOWNLOAD HET COALITIEAKKOORD>>>