Coalitievorming gemeente Oisterwijk


provvdpgblogo2009

 

 

 

Zaterdag 13 maart gaf informateur Piet de Kroon zijn bevindingen weer van een week overleg over de nieuw te vormen coalitie. Piet de Kroon keek voor zijn advies terug op de afgelopen periode, lette op de verkiezingsuitslag en legde de inhoud van de gesprekken met de verschillende partijen op de balans. PrO, VVD en PGB volgen zijn advies op om met elkaar te kijken naar een nieuwe coalitie van deze drie partijen.


Wethouders in deze samenstelling zijn Kees Rijnen (PGB, ruimte en huisvesting), Joop van Hezik (PrO, sociale zaken) en Joost Wagenmakers (VVD, financiën). “We zijn verheugd met dit advies”, zei Marjan Bastiaan (PrO). “Dit wilden wij ook.” Haar ambitie is om met Pasen een akkoord te hebben. VVD-fractievoorzitter Marc Schoenmakers noemde de keuze gezien de verkiezingsuitslag ‘vrij logisch’. Hij liet ook merken tevreden te zijn met de PGB-wethouderskandidaat Rijnen. Kees van Elderen (PGB): “We gaan graag verder in gesprek met VVD en PrO.” Hij zei er alle vertrouwen in te hebben.

De komende week/weken zal een afvaardiging van de drie partijen met elkaar om tafel gaan zitten om de inhoud van een coalitieakkoord te bespreken. Op zaterdag 20 maart is een eerste openbare coalitiebespreking over betrokkenheid van burgers, op 27 maart wordt het onderwerp huisvesting openbaar besproken. Beide bijeenkomsten starten om 10.00 uur in het Raadhuis. U bent van harte welkom.

We houden u ook op onze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.