College moet aan de slag

College gaat werken aan verbeterplan.

Tijdens de discussies in de raad werd door het college veelvuldig beterschap beloofd. De burgemeester bevestigde dat de waarschuwing van de raad duidelijk was overgekomen en dat de raad wel degelijk serieus genomen moest worden.

Daartoe gaat het college snel met het management van de gemeente aan tafel en zal voortvarend worden gestart met een verbeterplan. Wethouder Van Hezik beloofde meer politiek leiderschap te tonen door, over hoe het anders moet, nadrukkelijk in gesprek te gaan met de medewerkers. Ook de wethouders Van den Bosch en Wagenmakers bevestigden, dat de boodschap van de raad en de commissie helder was overgekomen.

Een algemene motie die dat bevestigde, werd door de voltallige raad aangenomen. Dat PGB liever een meer duidelijke afspraak had gemaakt, bleek uit de reactie van Kees van Elderen: “het is beter iets dan niets”. PGB zal de voortgang nadrukkelijk en kritisch volgen en zo nodig om versnelling en bijsturing vragen.

Lees meer over:
– rapport Lindeplein liegt er niet om!
afkeurende woorden, ook van andere partijen.
geen steun voor gezamenlijke motie AB & PGB.
– college gaat werken aan verbeterplan.