College overvalt politiek en belanghebbenden over nieuw zwembad Oisterwijk


Tijdens een ‘beeldvormende’ bijeenkomst over Den Donk op 15 september kwam voor bijna alle aanwezigen een onverwacht beeld tevoorschijn. Het college overviel hen namelijk nogal met de informatie die naar voren werd gebracht over Den Donk, waar het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal moeten komen.

Financieel niet haalbaar

Het college kende al langer de resultaten van marktonderzoek naar de haalbaarheid van het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal, maar bracht ze pas deze avond naar voren. Waaronder de inschatting dat het vrijgemaakte budget niet voldoende zou zijn voor de plannen. Later dit jaar komt het college met een voorstel hierover. Als PGB hadden we graag eerder deze signalen gehoord en hadden van het college meer transparantie verwacht.Den-Donk-Oisterwijk-kader

Drie scenario’s

Daarnaast presenteerde het college uit het niets drie scenario’s voor de invulling van Den Donk. Daarin werd geschetst waar onder meer het zwembad, de sporthal, de scouting, de manege en de sportvelden zouden kunnen komen met daarbij een eerste kosteninschatting.

Hoewel we de varianten voor de eerste keer kregen te zien, gaf het college aan dat ze op basis van onze eerste reactie een keuze zou maken en die zou door vertalen in een bestemmingsplan. Erg voortvarend, maar niet erg zorgvuldig natuurlijk. Iedereen (politiek als andere betrokkenen) was het er over eens dat dit NIET de juiste gang van zaken is!

 

Kom dinsdag 20 september ook!

Aanstaande dinsdag kan iedereen bij RKSV Oisterwijk (Sportlaan 24), van 19.00-20.30 uur, komen kijken naar de 3 scenario’s. Wil je meer weten, ga er dan zeker naar toe! En laat ons ook weten wat je ervan vindt, want dan kunnen wij als volksvertegenwoordiging onze rol het beste spelen. Een volwaardig zwembad is en blijft een belangrijk speerpunt voor onze partij!