De raad: “College van Oisterwijk, ga NU aan de slag!”

En wel met de locatie voor de scouting, de parkeerproblemen rond het centrum van Oisterwijk en de toegankelijkheid van de winkelstraten. De 3 moties hierover werden allemaal aangenomen!

Problemen rond parkeren in het centrum

Eind 2013 kwamen betrokkenen, buurtbewoners, ondernemers en politiek, voor het eerst bij elkaar om te praten over ‘parkeren in het centrum’. Eerder dit jaar werd er na veel onderzoek en overleg een eerste aanzet gegeven tot een nieuw parkeerbeleid. Voor PGB ging dat niet ver genoeg, maar het begin was gemaakt. De komende maanden zou er een evaluatie komen, maar die komt voor PrO, AB en PGB te laat als het gaat om de meest belaste, de ‘rode’ straten. De situatie is daar nog steeds beroerd, zoals bewoners aangeven.
Daarom heeft de raad (alleen VVD stemde tegen) de motie aangenomen dat het college direct met de bewoners van de ‘rode’ straten om tafel moet voor een bevredigende oplossing.

Locatie Scouting naar voren halen

Rond het terrein van Den Donk gaat veel gebeuren. Daarvoor ontwikkelt de gemeente een totaalplan, waarin onder meer het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal een plek moeten krijgen. Maar zeker ook de scouting moet meegenomen worden. Wat PGB betreft, kan en moet de locatie voor scouting naar voren gehaald worden, zodat er sneller (want het duurt al veel te lang) een procedure gestart kan worden. Daar waren andere partijen het gelukkig van harte mee eens. Daarnaast willen wij ook dat politiek én zeker ook de inwoners actief betrokken worden bij het totaalplan voor Den Donk, want dat is één van de grotere ontwikkelingen binnen onze gemeente de komende jaren!

Vrije doorloop in de winkelstraten

Vorig jaar al vroegen wij als PGB aandacht voor de uitstallingen van winkels en horeca met terrassen in het centrum van Oisterwijk. Deze stoepborden, meubilair en allerlei ander promomateriaal versperren nogal eens de weg voor rolstoelen, kinderwagens en staan op de blindengeleidestroken. Het ging even beter, maar er zijn dagen dat we weer terug bij af zijn. Unaniem heeft de raad het college opgedragen om  met de ondernemers dit probleem aan te kaarten en structureel op te lossen. En vooral ook om strakker te gaan handhaven hierop.