Commissie Algemene Zaken: kortere bezwaarprocedure en prima resultaat brandweer

De agenda van de commissie Algemene Zaken bestond op 12 juni uit veel formele stukken. Belangrijk punt voor de inwoners: door een wijziging in de verordening Bezwaarschriftcommissie, kan de procedure van eenvoudige bezwaren met 6 weken verkort worden! Alle partijen waren het daar snel over eens: een hamerstuk voor de raad. 

Een tweede nieuwe verordening is die van Basisiregistratie Personen: een wijziging van de wet, dit was voorheen de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

logo-veiligheidsregio-midden-en-west-brabantBrandweer Oisterwijk heeft zaken goed op orde

Deze avond kwam en ook de jaarrekening 2013 van Regio Hart van Brabant en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan bod, waar de gemeente Oisterwijk deel van uitmaakt. Bij de Veiligheidsregio zijn er flinke bezuinigingen doorgevoerd en die hadden ook gevolgen voor onze brandweer. Bij navraag blijkt onze brandweer het goed op orde te hebben en wel hebben de bezuinigingen effect op het aantal brandweerlieden.

Onze brandweer heeft de zaken goed onder controle, maar de vraag blijft wel:  hoe het zit met ondersteuning vanuit andere veiligheidsregio’s bij grote branden? Haaren en Boxtel liggen namelijk in een andere regio. Volgens de portefeuillehouder heeft het even geduurd, maar onlangs was er een goed voorbeeld van samenwerking bij een brand op de Kampina waar Boxtel ondersteuning heeft geboden. We zijn dus op de goede weg.

Programmarekening 2013 gemeente Oisterwijk: wat is er uitgevoerd en wat heeft het gekost?

Tot slot spraken de commissieleden nog over de programmarekening 2013 van onze gemeente. Hierin staat wat er allemaal uitgevoerd is in 2013 en het kostenplaatje. Hierover waren nog zoveel vragen dat de portefeuillehouder besloot om ze schriftelijk te beantwoorden vóór de eerstvolgende raadsvergadering. In de raad van 26 juni 2014 zal deze nog uitvoerig besproken worden.