Commissie AZ: Op weg naar betere wegen?

5_dion_dankersklCommissie Algemene Zaken Oisterwijk, 25 april 2013

Met de kadernota Wegen erg had PGB veel moeite. Naast het feit dat de kadernota uit teveel kaders bestond (maar liefst 20!), vonden wij de vraag naar extra financiële middelen bovenop de ruim één miljoen euro niet gepast. Natuurlijk wil PGB ook kwalitatief goede wegen in Oisterwijk, die de leefbaarheid positief beïnvloeden. Maar als er geen geld is, moet je keuzes maken.

Meldlijn buurtbeheer belangrijk voor Oisterwijk

Daarnaast is versobering van de Meldlijn Buurtbeheer voor PGB onacceptabel. Wij willen dat de Meldlijn intact blijft, omdat we hiermee snel en accuraat kunnen inspelen op wensen vanuit onze inwoners in hun eigen leefomgeving.

Tot slot is € 900.000 per jaar uitgetrokken voor het project Oisterwijk Schoon en Groen, maar in het raadsvoorstel zien we hier niets van terug? Ook de andere partijen waren kritisch en het raadsvoorstel is als een bespreekstuk naar de raad.

APV op 3 punten aangepast

Ook lag de jaarlijkse vaststelling van de gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening voor. Deze keer waren er 3 belangrijke onderwerpen toegevoegd, namelijk: Aanpassing in de Drank- en Horecawet, een detectieverbod voor niet gesprongen explosieven en de mogelijkheid tot het aanpakken van glasoverlast in de openbare ruimte.

Na enkele kritische vragen, die door het college zeer goed beantwoord werden, kon de commissie unaniem besluiten tot een hamerstuk voor de raad. Het college had zijn huiswerk goed gedaan en dat mag ook gezegd worden.

Dion Dankers,
commissielid Partij Gemeente Belangen