Commissie Inwonerszaken 4 november

‘Schoolgeld’, Cultuurvisie en Wet Maatschappelijke Ontwikkeling logo2c

Wel of niet investeren in scholen? En hoe staan we tegenover de toekomst van cultuur in Oisterwijk en de nieuwe WMO-visie? Deze onderwerpen kwamen uitgebreid aan bod in de commissie Inwonerszaken.

1. Uitbreiding 2college/Durendeal.
PGB is er voorstander van dat deze onderwijsvoorziening voor Oisterwijk behouden blijft, zowel op Havo-niveau als Vmbo-niveau. Door de sterke groei van het aantal leerlingen is uitbreiding van de school noodzakelijk. We pleitten er dan ook voor dat er door de school en de overkoepelende organisatie (OMO) hardere garanties worden gegeven dat de onderwijsvoorziening nog gedurende vele jaren in Oisterwijk gevestigd blijft.

2. OBS Darwin.
Een voorstel om ruim € 1.100.000,– beschikbaar te stellen voor verbouw en verbetering van de school. Het voorstel is alleen gebaseerd op de leerlingen van de openbare scholen. Maar in Pannenschuur zijn ook nog twee bijzondere scholen.

Wij hebben aangegeven dat we in de wijk Pannenschuur een totaalonderzoek willen naar de prognoses van het aantal leerlingen voor alle scholen. Pas daarna kunnen we een gedegen besluit nemen. Ons verzoek is overgenomen en het onderzoek zal op korte termijn plaatsvinden.

3. Cultuurvisie.
PGB kan wel leven met de nieuwe aanpak. Maar wij vinden het niet goed dat voor de presentatie t.z.t. € 15.000,– wordt uitgetrokken. In deze financieel sombere tijden waar iedereen ‘de hand op de knip moet houden’ is het naar onze mening niet gepast om hier zoveel geld voor uit te trekken.

4. Nieuwe visie Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO).
Op zich een goede aanzet, maar PGB geeft wel aan dat de adviezen van de WMO-Raad ter harte genomen moeten worden.