Commissie RZ: Detailhandel het discussiepunt

3_eef_van_doremaeleklIn de commissie op 25 april 2013 stond de vraag centraal: Wat verstaan we nu onder detailhandel en perifere detailhandel? Daar wilde PGB graag een heldere definitie over, want met hetzelfde beeld voor ogen kun je het beste debatteren. De discussie bleef nu in de commissie engiszins hangen in het begrip ‘flexibiliteit’.

Ook de visie op het concentratiebeleid, bedoeld om efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte,  roept volgens PGB voor vele bedrijven juist beperkingen op. In Oisterwijk is de werkgelegenheidsfunctie beperkt en is er weinig ruimte voor extra bedrijvigheid!

PGB vraagt zich af of met vertaling van de visie van het college op het concentratiebeleid, zoals in het bestemmingsplan geregeld is, Oisterwijk een krachtige impuls geeft aan de uitbouw van de werkgelegenheidsfunctie? Tevens vraagt PGB zich af of hierdoor ook het beoogd zuinig ruimtegebruik niet zijn doel voorbij schiet. De leegstand van het Insaidgebouw maakt duidelijk waartoe het gevoerde concentratiebeleid leidt. PGB komt hier zeker op terug in de raad.

 

Eef van Doremaele,
raadslid Partij Gemeente Belangen

 

{“image_intro”:””,”float_intro”:””,”image_intro_alt”:””,”image_intro_caption”:””,”image_fulltext”:””,”float_fulltext”:””,”image_fulltext_alt”:””,”image_fulltext_caption”:””}