Complimenten aan Burgerinitiatief Achterste Stroom: meer ruimte voor natuur

achterste-stroomEen aantal buurtbewoners heeft zich ingezet voor het behoud en het versterken van natuurwaarden in een groen overgangsgebied tussen de woonkern Oisterwijk en de bossen en vennen.

Het betreft het gebied tussen: Wolvensteeg, Merodelaan, Heisteeg en Gemullenhoekenweg, waarin de Achtserste Stroom het hart van het gebied vormt. Om tot de herinrichting van dit gebied te kunnen komen is door een bewoners belangengroep een gebiedsvisie ontwikkeld. Zij hebben ook een website met alle informatie.

Complimenten voor eigen én goed opgezet initiatief

Raadslid Eef van Doremaele sprak zijn complimenten uit naar dit burgerinitiatief. Hij sprak van een uitgebreide en goed onderbouwde visie. En hij hoopt dat een dergelijk initiatief navolging krijgt. Op zijn vraag zegde wethouder Lemmens tijdens de raadsvergadering een evaluatie van dit initiatief toe.

Ruimte voor ruimte kavel of niet?

Er speelde nog even een discussie over het al dan niet laten vervallen van een gepland ruimte- voor- ruimte kavel aan de Merodelaan. Eef van Doremaele was daar duidelijk in. Als dit kavel volledig inpasbaar is op deze locatie zou dat moeten kunnen. Met de invulling van een ruimte- voor- ruimte kavel op de geplande locatie kan nog steeds gewerkt worden aan een schitterende meanderend stroom, die door middel van zichtlijnen van vele kanten te bewonderen is.

Unaniem akkoord

De gebiedsvisie Achterste Stroom werd door de Raad unaniem vastgesteld. Het burgerinitiatief mag tevreden terugkijken op het vele werk dat door haar verricht is.