De gemeente is er voor u

Speerpunt 1: De gemeente is er voor u.

Wat willen we bereiken?
Een behulpzame gemeente die actief met de inwoners in gesprek gaat en serieus met hun problemen omgaat. Die persoonlijk advies geeft en snel handelt. Betere communicatie aan de voorkant van een traject, voorkomt allerlei formele en juridische procedures. Dit vergt wel een andere basishouding op het gemeentehuis. Dus samen de vragen en problemen oplossen.

Hoe willen we dat bereiken? 

          De gemeente luistert beter, neemt de inwoners serieus, zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.

          Als iets niet kan, licht de gemeente dit duidelijk toe, maar adviseert ook hoe het wel kan.

          Inwoners worden actief en op tijd bij nieuwe ontwikkelingen betrokken en krijgen heldere uitleg over de gemaakte keuzes.

          Je weet altijd, wie je (aan)vraag in behandeling heeft. En ook wanneer je antwoord krijgt. Dat antwoord is duidelijk en in begrijpelijke taal.

          Overbodige en onnodige regels worden afgeschaft, waardoor doorlooptijden worden bekort.

          De gemeentelijke website wordt duidelijker en completer. Je kunt digitaal producten afnemen en je eigen persoonlijke dossier inzien.

          Ook aan de balie kunnen inwoners voor alle zaken terecht.

          Bij burenruzies en discussies gaat de gemeente persoonlijk met de inwoners in gesprek. Zo nodig wordt een onafhankelijke bemiddelaar ingeschakeld.

          Er komt een burgerpanel om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.


 

 Andere speerpunten van PGB:

  1. Een gemeente, echt voor de burgers, die luistert, helpt en adviseert.
  2. Woningbouw op maat, vooral voor starters en senioren.>>>
  3. Prettig en veilig wonen, met nette wegen en mooi groen.>>>
  4. Een samenleving, waaraan iedereen kan meedoen.>>>
  5. Een echt wij(k)gevoel in dorpen, buurten en wijken.>>>
  6. Een gezond financieel beleid, met lage lasten voor de burgers.>>>