De laatste raad van Kees van Elderen

Kees-van-Elderen-2016


Donderdag 9 juni nam Kees van Elderen afscheid van de politieke arena. Onder andere burgemeester Hans Janssen en onze fractievoorzitter Carlo van Esch namen het woord en dankten Kees voor zijn tomeloze inzet en gedrevenheid.

Het dankwoord van Carlo herhalen we hier graag op onze site:

Beste Kees,

‘De rek is eruit!’ Dat was je reactie onlangs in het Brabants Dagblad over je voor velen toch nog plotselinge besluit om te stoppen als raadslid. Inmiddels was ik natuurlijk al wat langer bekend met welke gedachte jij speelde. En toch is het dan vreemd om nu afscheid van je te moeten nemen. Want je bent inmiddels een van de boegbeelden geworden van de Oisterwijkse politiek en van Partij Gemeente Belangen in het bijzonder.

Als ik het goed heb, is je politieke carrière begonnen rond de verkiezingen van 2006. Je bent toen begonnen als commissielid Algemene Zaken. En met jouw financiële achtergrond voelde jij je daar ook meteen als een vis in het water.

Zo’n twee jaar later kwam de volgende stap toen Piet Meeuwis het tijd vond om het stokje als raadslid over te dragen. Vanaf dat moment heb je nadrukkelijk je stempel weten te drukken namens PGB in de raad. Vooral de samenwerking met Kees Rijnen, je buurman en degene die je heeft warm gemaakt voor de politiek, ging voortreffelijk.

In zowel 2010 als in 2014 mocht je namens onze partij de kar trekken bij de verkiezingen. En dat heb je uitstekend gedaan. In beide gevallen winst voor PGB, waardoor we de laatste keer de derde partij van Oisterwijk zijn geworden.

Beide keren zijn we ook in de coalitie terecht gekomen en hebben we samen de coalitie-gesprekken gevoerd. En zeker niet onverdienstelijk! Het gedachtegoed van PGB was immers beide keren duidelijk te herkennen in de coalitie-afspraken.

Toch ging het niet altijd van een leien dakje. Het vertrek van Kees Rijnen als wethouder heeft je veel gedaan. En ook de coalitiebreuk van vorig jaar ging je niet in de koude kleren zitten. Maar de aantijgingen van vorig jaar waarin je integriteit ter discussie werd gesteld, met alles er omheen, hebben je echt geraakt. Vanaf dat moment merkte we dat de rek er bij je uit aan het gaan was.

Gelukkig zullen ons toch vooral ook de positieve herinneringen bij blijven. Want je hebt nogal wat gedaan in al die jaren. Je was 4 jaar onze fractievoorzitter, je was voorzitter van de commissie Algemene Zaken, je zat in de Werkgeverscommissie, je was voorzitter van de Auditcommissie, je hebt meegedaan aan het onderzoek naar het Lindeplein, het traject Bouwen aan Vertrouwen mee opgezet, enzovoorts, enzovoorts. Een bezig bijtje dus!

Vorig jaar heb je je nog druk bezig gehouden met de toekomst van onze cultuurcentra. Iedereen kan zich vast en zeker nog de beeldvormende bijeenkomst herinneren die jij in prima banen hebt weten te leiden. Soms vond je het wat moeilijk om je eigen mening niet te laten doorklinken, maar het algehele beeld was uitstekend.

Ook het zwembad heeft je de afgelopen jaren in het bijzonder bezig gehouden. Er zal en moet een nieuw volwaardig zwembad komen in Oisterwijk. En het heeft er inmiddels alle schijn van dat dit ook werkelijkheid gaat worden. Ik ben ervan overtuigd dat je vanaf de zijlijn zeker een oogje in het zeil zult blijven houden.

In de raad stond je bekend als Kader Kees. Je wilde altijd duidelijke afspraken maken met het college. SMART, noemde jij dat. En je stond ook bekend als iemand die altijd kritisch was, maar wel positief-kritisch. Of PGB nu in coalitie zat of in de oppositie, of het nu ging om de wethouder van een andere partij of die van PGB, dat maakte eigenlijk geen enkel verschil. Het ging je altijd om het belang van de inwoners van onze gemeente. Want daar doen we het immers allemaal voor.

Dat laatste is ook juist de reden waarom wij als PGB en jij dus ook bij nagenoeg elk onderwerp altijd in het bijzonder belangstelling hebt voor de wijze waarop onze inwoners zijn betrokken. Hebben ze op een tijdige en juiste manier kunnen meedenken en meepraten over wat er speelt in onze gemeente. Zo niet, dan was jij er als de kippen bij om er een opmerking over te maken.

Het laatste half jaar merkte je zelf dat je bevlogenheid niet meer hetzelfde was als daarvoor. Een goed moment om te stoppen en het stokje over te dragen. En hoe vervelend dat we dit als PGB ook vinden, we hebben er wel alle begrip voor.

Na 8 jaar in de raad is het tijd geworden om te genieten! Hoewel, volgens mij deed je dat toch al volop. Want je was nog maar amper terug van je ene vakantie of de andere stond alweer voor de deur. En dat was dan ook wel te zien aan je ‘bruine kop’.  En volgens mij heb je sowieso de komende tijd nog meer dan genoeg te doen in het huis van je dochter, of niet? En natuurlijk als opa met je kleinkinderen spelen.

Kees, ik wil je van harte bedanken voor de fijne samenwerking. Ik heb enorm veel van je geleerd. Daarnaast bedankt voor je inzet voor de Oisterwijkse gemeenschap. We gaan je kennis en expertise, zeker op financieel gebied, zeker missen. Maar ik ga er stiekem vanuit dat we de komende jaren nog een beroep op je mogen doen. Ik wens je heel veel geluk toe in een goede gezondheid, samen met je vrouw Gerrie, je kinderen en je kleinkinderen.

Nogmaals bedankt voor alles en het gaat je goed!

Carlo-van-EschCarlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen