De laatste raadsvergadering van 2017

In de raad van 14 december ging het over de ontwikkelingen tussen KVL en het station. Daarnaast vroegen wij als PGB specifiek aandacht voor de (hoge) leges voor gastouderopvang. Ten slotte dienden wij een motie in om de geurnormen rondom veehouderijen aan te scherpen.

Ontwikkelingen stationsgebied

Het college wil tussen het KVL-terrein en het station een aantal maatregelen nemen. Zoals een betere fietsverbinding tussen KVL en station en een parkeerplaats met kiss & ride-zone nabij het station. Als PGB vinden wij deze plannen op zichzelf niet verkeerd, maar wij missen het totaalplaatje. Dat geldt ook voor het financiële plaatje. Daarom pleitte onze fractievoorzitter Carlo van Esch met succes voor een informatiebijeenkomst, waarin de ontwikkelingen bij KVL, het studiegebied, het stationsgebied en spoorwegovergang Blokshekken in samenhang worden gepresenteerd. Liefst met direct het voorstel voor een betere fietsverbinding richting Haaren. Het lijkt ons verstandig om onze inwoners actief te betrekken.

Leges gastouderopvang te hoog!

Ons raadslid Dion Dankers hield een hartstochtelijk betoog dat de leges voor gastouderopvang in onze gemeente te hoog zijn. Meer dan €600,-. Oisterwijk staat daarmee op de 4e plaats in Nederland! Dion stelde via een motie voor dit bedrag te halveren. Dan is het misschien niet kostendekkend, maar wel maatschappelijk verantwoord. Hoewel AB en VVD in de vorige raadsvergadering zelf nog voorstelden het tarief te verlagen (zelfs naar 0 euro!), namen ze nu genoegen met het hoge tarief. Jammer! Hadden ze voet bij stuk gehouden, dan hadden ze samen met PGB de leges voor gastouders een stuk draaglijker kunnen maken.

Aanpak geuroverlast veehouderijen

Als PGB zijn wij groot voorstander om overlast van veehouderijen tegen te gaan. Gezondheid en leefbaarheid staan voor ons voorop. Daarom dienden we een motie in om een geurverordening op te stellen, met strengere geurnormen voor veehouderijen. Gelukkig waren alle partijen in de raad het met ons eens. Het college moet nu aan de slag. Wellicht niet meteen een oplossing voor de knelpunten in onze gemeente, maar weer een stapje in de goede richting. Als PGB blijven we pleiten voor minder dieren, minder stallen en minder overlast. In plaats van duurzame groei (waarvoor de coalitie kiest), gaan wij dus nog steeds voor duurzame krimp!

Fijne feestdagen!

Het politieke jaar 2017 zit erop! Wij wensen u daarom fijne feestdagen en een gezond, veilig en leefbaar nieuwjaar toe. Als PGB staan wij in 2018 ook weer klaar voor u. Want PGB luistert ook in het nieuwe jaar naar uw signalen. Wilt u ons iets melden, neem dan contact met ons op via info@partijgemeentebelangen.nl of via tel. 06-22126062. Wilt u meer weten? Kijk op www.partijgemeentebelangen.nl of facebook (PGB Oisterwijk).

Carlo van Esch, Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)