Drie wethouders Oisterwijk teveel?

Extra Raad 20 maart: populistische storm in een glas water

De oppositiepartijen CDA en AB vroegen om een extra raad over de vraag: Hebben we nog wel drie wethouders nodig? De coalitiepartijen maakten er korte metten mee. Namens Partij Gemeente Belangen viel fractievoorzitter Kees van Elderen meteen met de deur in huis: “Deze extra raadsvergadering is een storm in een glas water!”.

Vervolgens gaf hij complimenten aan het college, voor de wijze waarop ze tot nu toe de klus hebben geklaard. Jammer dat wethouder van Hezik moest afhaken, maar PGB wenste hem een volledig en spoedig herstel toe.

Ook ging Kees van Elderen uitgebreid in op de door de oppositie genoemde meerkosten. Zijn conclusie was dat de extra lasten van de vervangende wethouder beperkt zijn en dat we dit college “eigenlijk voor een prikje” hebben. Kees van Elderen: “De baten lasten verhouding van het college is dik en dik in orde en volstrekt verdedigbaar”. Hij riep de oppositiepartijen op om toch vooral hun zegeningen te tellen.

Hoe nu verder?
Ook onze coalitiepartners hadden weinig goede woorden over voor dit initiatief van de oppositie. “Beschamend”, volgens Marc Schoenmakers en “Onverstandig en misschien wel onfatsoenlijk”, volgens Marjan Bastiaan.

Kees van Elderen gaf aan dat het coalitieakkoord nu volgens afspraak tussentijds wordt geëvalueerd en dat mede op basis daarvan een wethouder zal worden benoemd, al dan niet fulltime. “Daar zijn de coalitiepartijen nu mee aan de slag en de verwachting is, dat daarover in de raad van 24 mei meer duidelijkheid zal zijn”, aldus de fractievoorzitter van PGB.

Daar moesten de oppositiepartijen het voorlopig mee doen.