Drukbezochte Commissie Ruimtelijke Zaken

4 november – Discussies intensieve veehouderij en bestemmingsplan Moergestel

De commissie startte met een uitgebreide discussie over intensieve veehouderij. Aanleiding was de medewerking van de gemeente aan een varkenshouderij uit Middelbeers die wil verplaatsen naar LOG Molenakkers in Moergestel. Onder de vele aanwezigen waren omwonenden, maar ook vertegenwoordigers en de eigenaren van het betreffende bedrijf.


Handhaving

PGB wil in lijn met het coalitieakkoord een halt toeroepen aan de ontwikkeling van intensieve veehouderijbedrijven in onze gemeente. Het LOG moet voor de bewoners leefbaar blijven, zowel qua geuroverlast als gezondheid. En als er regels overtreden worden, moet daarop gehandhaafd worden.

Volksgezondheid
Door alle partijen is unaniem besloten dat het bestemmingsplan niet kan worden vastgesteld, voordat de lopende onderzoeken naar de volksgezondheid zijn afgerond (de uitslagen van deze onderzoeken worden begin volgend jaar verwacht). Ook is unaniem besloten dat de gemeente samen met de betrokken varkenshouder moet kijken naar de mogelijkheid om het bedrijf te plaatsen op een reeds bestaand bedrijf, dat nu te koop staat.

Bestemmingsplan Centrum Moergestel
Centrumplan Moergestel fase 1 (gebied Avangterein) zorgde opnieuw voor een levendige discussie. De discussie ging vooral over het feit dat er eerst een plan voor het hele centrum lag en nu ineens een kleiner deelplan met verschillende wijzigingen. De aanpassingen waren wat PGB betreft niet zo drastisch. Het is wél belangrijk dat in ieder geval het dorpse karakter van Moergestel behouden blijft.

Waar PGB wel veel moeite mee heeft, is dat er met name appartementen in het plan staan en dat de geplande grondgebonden woningen van het middeldure tot dure segment zijn. En komen dus geen grondgebonden woningen voor starters en senioren.

Aanpak verloedering
Nog belangrijker vinden wij de aanpak van de verloedering in Moergestel. Daarom zijn we er toch voor om snel te starten met de bouw in het centrum van Moergestel. PGB wil wél dat er op een andere plek voor starters gebouwd wordt, zoals op het Molenveldje of op de Roozendries.

Het bestemmingsplan voor het Avangterrein komt op 18 november in de raad.