Dubbel goed nieuws: wél een zwembad, géén uitbreiding varkenshouderij in Oisterwijk

Het is zover, de raad heeft besloten. Er komt als vervanging van De Leye een nieuw, volwaardig zwembad met sporthal in Oisterwijk op Den Donk. En de voltallige raad stond op tegen het college en besloot, net als eerder dit jaar, tegen uitbreiding van de varkenshouderij aan Oisterwijksebaan 2.

Het zwembad gaat er komen

Wij zijn als PGB superblij dat we eindelijk de inwoners dit goede nieuws kunnen brengen, waar we al jaren samen voor hebben gestreden!

Het college heeft de opdracht gekregen het zwembad aan te besteden. Daarbij moet het zwembad voldoen aan de eisen voor doelgroepzwemmen (zwemles, ouderen, recreatief) en verenigingen, uitgezonderd de duikvereniging. Wanneer er financiële risico’s voor de gemeente blijken te zijn, dan komt het college terug naar de raad.

Géén uitbreiding varkensbedrijf Oisterwijksebaan

De uitbreiding van de varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 2 in Oisterwijk gaat wat de raad betreft, definitief niet door, tegen het voorstel van het college in. Alle partijen stemden donderdagavond tijdens de raadsvergadering in met een voorstel dat de uitbreiding tegenhoudt, met tal van argumenten. Bovendien moet het college voldoen aan onze motie: het college moet binnen 3 maanden richting raad en omgeving aangeven welke maatregelen zij gaat treffen om de overlast aan te pakken.

Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid voor boer en burgers. We zetten samen de leefbaarheid van de direct omwonenden, wijken Westend en Pannenschuur en haar inwoners op de eerste plek.