Een hoop klachten over hondenpoep

Omdat hondenpoep misschien wel de grootste kleine ergernis in onze gemeente is, heeft PGB het college een aantal vragen gesteld. Hoofdverantwoordelijke van de overlast blijft het baasje, maar de gemeente kan wel een rol spelen bij het voorkomen en tegengaan van hondenpoep-problemen. 

Klachten uit alle hoeken

De afgelopen tijd kregen we als PGB regelmatig signalen en vragen over overlast van hondenpoep. Ook op Facebook en vorige week nog in het Brabants Dagblad. Het is misschien wel de grootste kleine ergernis die er is. Uiteraard is het vooral de verantwoordelijkheid van het baasje om de uitwerpselen op te ruimen, zodat anderen er niet in trappen. Dat geldt zeker bij de speelveldjes en rondom scholen. Maar ook de gemeente kan hierin een rol vervullen, zowel preventief als repressief.

Vandaar dat wij vragen hebben gesteld aan het college. Om de huidige situatie goed in beeld te krijgen. En om mee te denken in oplossingen:

 

  1. Welke regels gelden er voor hondenpoep? Moeten de baasjes een opruimmiddel bij zich hebben?
  2. Is het college bereid om BOA’s extra te laten controleren in de woonwijken, dus bij speelveldjes en scholen? Ook in de avonduren?
  3. Welke preventieve maatregelen neemt de gemeente om hondenpoep tegen te gaan? Voorbeelden kunnen zijn vlaggetjes plaatsen in de drollen in verband met bewustwording, plastic zakjes uitdelen om de hondenpoep op te ruimen, waarschuwend optreden, enzovoorts.
  4. Welke repressieve maatregelen? Daarbij denken wij aan controleren en verbaliseren. Hoeveel controles voert het college uit en hoeveel verbalen zijn er afgelopen jaar uitgeschreven?

Mochten inwoners zelf ideeën hebben of goede ervaringen uit andere plaatsen kennen. Laat het weten! Dit kan via facebook.com/pgboisterwijk of via de mail: info@partijgemeentebelangen.nl