Een schoothondje en een blaffende hond die toch nooit bijt!

Hondjes-VVD-ABTerugblik van PGB op de begrotingsbehandeling

Op donderdag 10 november jl. behandelde de gemeenteraad de begroting 2017 oftewel de plannen voor het nieuwe jaar. Wat ons hiervan vooral is bijgebleven, is dat het college van B&W volledig zijn eigen gang gaat en totaal niet luistert. Niet naar onze inwoners en niet naar de raad. En de beide coalitiepartijen staan dat allemaal maar toe. De VVD gedraagt zich als een ‘schoothondje’ van het college (en hun wethouder in het bijzonder) en AB  als een blaffende hond die toch nooit bijt. Het is de hoogste tijd dat deze ‘slapende honden’ wakker geschud worden!

Weinig ambitie van het college

Op de VVD na, waren alle partijen in de raad het er over eens dat dit college weinig ambitie toont. AB gaf zelfs aan dat het niet alleen kommer en kwel is, maar wel heel erg veel. Dat terwijl ze zelf nu toch aan het roer zitten. Waarom regel je het dan niet gewoon? Dan denken wij onder meer aan het 2e deel van het fietspad naar Haghorst (dus de Broekzijde), de aanpak van het sluipverkeer in Oisterwijk en Moergestel en niet te vergeten de aanpak van de leegstand (bijvoorbeeld de Kartonnage-fabriek in Oisterwijk en het pand van Mensink in Moergestel). Op onze motie daarover deed het college wel de toezegging hiermee aan de slag te gaan in het nieuwe jaar.

Meer betaalbare huurwoningen

Gelukkig waren alle partijen wel eensgezind over een aantal onderwerpen. Bijvoorbeeld om extra betaalbare woningen te realiseren. Als PGB wilden we daar ook meteen budget voor reserveren, evenals voor het 2e deel van het fietspad naar Haghorst. Want als je iets wilt, moet je er ook wat voor over hebben. Boter bij de vis zogezegd. Maar het was duidelijk dat dit niet mocht van het college, terwijl ze het eerder zelf wel hadden opgenomen in de Perspectiefnota. En dan blijkt dat de coalitiepartijen goed zijn afgericht.

Luisteren!

Het afgelopen jaar hebben we regelmatig signalen gekregen dat het college niet bereid is te luisteren naar wat onze inwoners willen en zijn eigen gang gaat. We noemen er een paar: De fietsstroken in de Hoogstraat, de ontsluiting van de Pannenschuur, het parkeren in het centrum, de afsluiting van de spoorwegovergang bij de Gasthuisstraat, het linksaf-verbod bij de spoorwegovergang bij de Nicolaas Van Eschstraat, enzovoorts, enzovoorts. In al deze gevallen heeft de raad eerst aan de noodrem moeten trekken. Als PGB vinden wij dat dit echt anders moet. Wij vinden dat we onze inwoners altijd moeten betrekken bij alles wat er reilt en zeilt in hun eigen leefomgeving, want zij weten immers het beste wat er speelt. Dat wil overigens niet zeggen dat ze altijd hun zin krijgen, maar wel dat ze aan de voorkant mogen meepraten en meedenken en dat we ze altijd laten weten wat er met hun inbreng is gedaan.

Samen kom je verder!

Vanwege het feit dat er diverse ambities ontbreken, niet helder is wat het college precies gaat doen, maar vooral ook omdat het college zijn eigen koers vaart zonder goed te luisteren naar onze inwoners en de raad als volksvertegenwoordiger, hebben we als PGB (net als PrO) tegen deze begroting gestemd.  Wij roepen u op om samen met ons de vinger aan de pols te houden. ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ is onze overtuiging! Blijf daarom signalen aan ons doorgeven, dan blijven wij ook komend jaar al onze vingers op alle zere plekken leggen. En wellicht slagen we er dan samen in om de slapende honden wakker te schudden!

Neem contact met ons op via  info@partijgemeentebelangen.nl, kijk op onze website (www.partijgemeentebelangen.nl) of onze Facebookpagina.

Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)