Een zwembad in de SportArena?

En zwembad de Leye nog tijdelijk open! zwemband

Partij Gemeente Belangen is blij dat er beweging is rond een mogelijk nieuw zwembad, maar de optie die het college voorstelt, komt mager over. PGB wil graag de mening horen van de inwoners, zeker bij zo’n belangrijk onderwerp! Daarom overwegen wij een referendum.

PGB bestudeert het voorstel van het college nu om in de Sportarena op Den Donk een nieuw zwembad te realiseren. Dit voorstel is het vervolg op het amendement dat door PGB op 27 juni 2013 is ingediend en dat unaniem door de raad is aangenomen. Het college gaat nu uit van een klein doelgroepenbad en “Dat is wel een heel enge uitleg van ons amendement,” aldus Kees van Elderen. Maar wellicht biedt deze optie mogelijkheden voor een meer volwassen zwembad, ook geschikt voor recreatief zwemmen en zwemverenigingen.

Het is een onderwerp dat veel inwoners bezig houdt. Daarom overweegt PGB aan de raad voor te stellen daarover een raadgevend referendum te houden. “Pas dan kan de raad een goed en gedragen besluit nemen,” aldus de fractievoorzitter.

Zo’n belangrijk onderwerp verdient de mening van de inwoners

PGB heeft actief burgerschap hoog in het vaandel staan. Van Elderen “We zien graag dat inwoners meedenken, meepraten en meewerken aan hun eigen leefomgeving”. PGB is van mening dat gezien de reacties over de sluiting van zwembad de Leye een goed alternatief gewenst is. In de eerder lege zakken van de wethouder zit nu toch weer geld voor een nieuwe zwemvoorziening.

Als we het doen, moeten we het goed doen!

“Laten we het dan in een keer goed doen, in het belang van de inwoners en onze bezoekers.” aldus de fractievoorzitter van PGB. Het college stelt nu voor om een bedrag van maximaal € 150.000 op te nemen in de meerjarenbegroting. Een doorbraak, omdat bij de behandeling van de Begroting 2014 het college nog negatief was over het voorstel van PGB om jaarlijks € 180.000 te reserveren. Goed dat het college nu ook geld beschikbaar wil stellen voor het tijdelijk open houden van zwembad de Leye. In de komende raadscyclus wil PGB pleiten voor een zwembad met grotere afmetingen, ook geschikt voor recreatief zwemmen en voor zwemverenigingen.

Dat willen ook de inwoners van Oisterwijk, zo bleek uit een onlangs door PGB gehouden enquête. “Een goede zwemvoorziening mag ook niet ontbreken in een toeristische gemeente als Oisterwijk.” aldus Kees van Elderen.