Eindelijk actie voor veilig fietsen in de gemeente Oisterwijk!

PGB had de discussienotitie Veilig Fietsen op de agenda van de commissie Algemene Zaken van 31 oktober gezet. Wij vonden dat maatregelen niet nog langer konden wachten.PGB-Fietspad-Dion-Dankers

Ongelukken

Na weer twee slachtoffers maandag jl. op het stroomdalpad/burg. Verwielstraat is PGB er klaar mee. Wij vinden dat er direct actie moet komen om nog meer fietsslachtoffers tegen te gaan. Met een sterk betoog over het terugdringen van verkeersslachtoffers, modelaanpak Veilig Fietsen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Burgerbetrokkenheid bij dit onderwerp, heeft PGB zich hard gemaakt voor aanpak en actie m.b.t. veilig fietsen.

Duidelijkheid voor het verkeer

Resultaat is een toezegging van de wethouder dat de gemeente op de korte termijn (binnen enkele weken) de kruisingen met het stroomdalpad hetzelfde inricht. Daarnaast is men druk bezig met onderzoek hoe (op de lange termijn) het aantal verkeersslachtoffers het beste kan worden verminderd.

De commissie Algemene Zaken zal regelmatig geïnformeerd worden en daarmee houden we een vinger aan de pols. Wij zijn als PGBblij, dat er eindelijk actie komt op het gebied van veilig fietsen in de gemeente Oisterwijk!