Geen steun vanuit coalitie voor moties PGB!

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari jl. diende PGB (met steun van PrO) twee moties in. Eén over de plannen bij het Insaid-gebouw en één over het instellen van een linksaf-verbod vanaf de spoorwegovergang bij de Heusdensebaan richting de Nicolaas van Eschstraat. In beide gevallen vrezen de buurtbewoners de gevolgen voor hun leefomgeving. Voor het  College van B&W en de coalitiepartijen AB en VVD echter geen reden om onze moties te steunen. Jammer, want wederom voelen onze inwoners zich hierdoor niet serieus genomen!

Insaid en kruimelgevallen

Zoals inmiddels algemeen bekend, zijn er plannen om in het Insaid-gebouw aan de Heusdensebaan een evenementenhal te realiseren. De omwonenden zijn bang voor overlast in hun buurt. Het college van B&W heeft al aangegeven met een positieve insteek naar de plannen te kijken. Aangezien het volgens de wet een zogenaamd ‘kruimelgeval’ is, mag het college zelf de vergunning verlenen.

Ons PGB-raadslid Carlo van Esch betoogde echter dat in zulke ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen de raad als volksvertegenwoordiger aan zet zou moeten zijn. Vandaar een motie om beleid op te stellen voor de kruimelgevallen en zolang dat er niet is de raad voorafgaand aan besluitvorming om een reactie te vragen bij ingrijpende ruimtelijke ontwikkelingen zoals bij Insaid. Wethouder Verhoeven wilde daar echter niets van weten en verschuilde zich achter de wet en de coalitiepartijen volgden hem. Dat terwijl ook zij lieten doorschemeren dat er beleid moet komen en de raad aan zet moet komen. Een gemiste kans voor open doel!

Linksaf-verbod Nicolaas van Eschstraat

Eind 2016 heeft het college wederom besloten een linksaf-verbod in te stellen bij de spoorwegovergang Heusdensebaan. Net zoals een jaar geleden zijn de omwonenden, vooral uit de Waterhoef, teleurgesteld over dit besluit. Ze voelen zich opnieuw niet gehoord, waardoor er weer massaal bezwaren zijn ingediend. Dat heeft vooral te maken met het feit dat er geen integraal plan is opgesteld, waarin meteen maatregelen in de omliggende (gedupeerde) straten zijn meegenomen.

Daarom riep Rob van Seters namens PGB in een motie het college op om het besluit in te trekken en opnieuw in gesprek te gaan met de buurtbewoners om zo samen tot een totaalplan te komen. Maar ook nu was verantwoordelijk wethouder Verhoeven van mening dat onze oproep volledig overbodig was en AB en VVD volgden hem daarin. Zelfs AB-raadslid Marsé die tot voor kort overal rondbazuinde zich niet te kunnen vinden in de oplossing van B&W. Blijkbaar weegt het coalitiebelang zwaarder dan het belang van de Waterhoef!

Nieuwe signalen

Als PGB blijven wij de vinger op de zere plek leggen. En dat kunnen we niet zonder u. Niemand weet immers beter wat er in de eigen leefomgeving speelt. Dus als u nieuwe signalen aan ons wilt doorgeven waar wij als raad iets aan zouden moeten doen, laat het ons weten!

U kunt erop rekenen dat wij daar serieus mee omgaan. Stuur een mail naar info@partijgemeentebelangen.nl of kijk op onze website www.partijgemeentebelangen.nl en volg ons op www.facebook.com/pgboisterwijk.

Namens Partij Gemeente Belangen (PGB),

Carlo van Esch (fractievoorzitter)