Gemeente bezuinigt zelf niet


 

PGB riep het al vaker: dit college let niet op de eigen portemnonnee. Maar nu hij leeg begint te raken, moet hij door de burger worden aangevuld. Het college probeert niet eens naar zichzelf te kijken. Terwijl volgens PGB de gemeente, als zij dat wil, wel degelijk zelf ook kan bezuinigen. PGB heeft regelmatig voorbeelden genoemd. Ook weer in deze raadsvergadering.

Het college weigert echter in eigen vlees te snijden, terwijl het dat wel van anderen vraagt. De lasten worden daardoor oneerlijk en onevenwichtig verdeeld. Teleurstelling was er ook over de houding van de andere partijen in de raad. Loze woorden aan het begin van de avond, want de voorstellen die gedaan werden, trokken de partijen na advies van het college net zo hard weer in. Een gemiste kans.