Groen licht voor begroting Oisterwijk 2014

zwembadfotoPGB stemde in met de begroting 2014. Het toekomstplaatje ziet er in hoofdlijnen goed uit, ondanks de nodige opmerkingen, vooral over het gebrek aan transparantie. Daarnaast vroeg Kees van Elderen om een aantal verbeteringen, onder meer voor het zwembad, ruimtelijke plannen, OZB en precario.

Op de goede weg!

Fractievoorzitter Kees van Elderen benadrukte dat er de afgelopen jaren het nodige is bereikt. Alle bestemmingsplannen actueel, een nieuwe woonvisie, KVL in de startblokken, enzovoorts. Bovendien is er nieuwe weg ingeslagen die past in het plaatje van PGB. De burgers worden meer bij plannen en zaken van de gemeente betrokken.

Kijk maar naar voorbeelden zoals Oisterwijk 800, maar ook burgerinitiatief De Achterste Stroom en recent nog Taxandria (kunstgras). Bij deze koers past ook, dat degene die een bouwplan heeft, daarover eerst in gesprek gaat met zijn buren. Onze wethouder Wim Lemmens steunde PGB daarin, maar de andere partijen zagen toch vooral ‘beren op de weg’.

Geld om in te zwemmen?

PGB vroeg extra aandacht voor een aantal zorg- en verbeterpunten. Ten eerste voor het zwembad. De Leye sluit haar deuren per 1 januari 2015, maar wij vinden nog steeds dat er een zwemvoorziening moet blijven in de gemeente Oisterwijk. En wij vinden ook dat daar best een bijdrage tegenover mag staan vanuit de gemeente. Een voorstel om hiervoor alvast een bedrag te reserveren haalde het niet, maar toch was overduidelijk dat de raad bereid is om een financiële bijdrage te leveren voor een zwemvoorziening in het Oisterwijkse. In die zin zijn we toch weer een stapje dichter bij een oplossing zoals PGB die voor ogen heeft.

Inhaalslag ruimtelijke plannen?

Daarnaast stelde PGB voor om budget vrij te maken om ruimtelijke plannen van burgers te versnellen. Er is een flinke achterstand en dat is voor de initiatiefnemers een doorn in het oog. Ons voorstel was om met een voorfinanciering van 50.000 euro een inhaalslag te realiseren. Helaas kreeg dit voorstel niet genoeg steun van de andere raadsleden. Gevolg: Burgers met plannen moeten nog langer wachten! Voor ons als PGB onacceptabel en we zullen strijd blijven voeren om hier een einde aan te maken.

OZB verlagen?

Ook over de OZB was Kees van Elderen duidelijk. De afgelopen jaren waren er meer bezwaren en daardoor extra uitgaven. Die werden doorberekend in de OZB-tarieven, waardoor de Oisterwijker iets meer moest betalen dan was afgesproken. En nu er aanbestedingsvoordelen zijn, is PGB van mening dat deze ten gunste van dezelfde inwoners moeten komen. Ons voorstel om de OZB niet te laten stijgen, kon echter niet op de steun van de andere partijen rekenen, behalve van AB. In onze ogen betaalt de Oisterwijkse burger nu dus meer dan redelijk is.

Precario terrassen

En ten slotte de gebruiksvergoeding voor terrassen, ofwel de precariorechten. Het verschil in tarief tussen het centrum van Oisterwijk en de rest van Oisterwijk is erg klein. Dat vinden wij niet terecht. Daarom deden wij een voorstel om dat verschil te vergroten. Volgens de wethouder kan dat juridisch echter niet. Alle partijen waren het met ons eens dat de huidige verhouding scheef is, maar durfden het niet aan om mee te gaan met ons voorstel. Wij laten het er echter nog niet bij zitten en komen hier op een later moment zeker nog op terug!