Groen, schoon en heel, vooral kort

In de raad van 5 april 2012

Aan het begin werd als nieuw lid van de raad VVD’er Patrick Simons geïnstalleerd als vervanger van Hans Roos. Verder waren  er in deze raad waren veel hamerstukken, onder andere over de Kadernota Groen en het project Groen, Schoon en Heel. PGB verwacht dat daarmee achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en dat een bijdrage wordt geleverd aan de veiligheid en leefbaarheid in de wijken.

Discussie over gedragscode

Wel was er discussie in de raad over de gedragscode voor politieke ambtsdragers in onze gemeente. PGB heeft er vertrouwen in dat die kan werken en is niet overtuigd van de wenselijkheid van een onafhankelijke toets. Alleen AB wilde die wel en dat wordt nu nader bezien. De gedragscode werd unaniem vastgesteld.

Geen kinderpardon of sociaal raadsman

Een motie van PrO over een kinderpardon voor minderjarige asielzoekers, kreeg alleen de persoonlijke steun van de raadsleden van PGB. Omdat een initiatief voorstel over het aanstellen van een sociaal raadsman/vrouw door de initiatiefnemers werd ingetrokken, werd de raad na ruim een uur afgesloten.