College houdt halsstarrig vast aan linksafverbod

De kruising bij het spoor, Heusdensebaan en Nicolaas van Eschstraat in Oisterwijk krijgt tóch een linksafverbod. Ondanks alle bezwaren van de vele wijkbewoners van Waterhoef en ondanks de oproep van PGB. Je kon het al lezen in het Brabants Dagblad >>
Al eerder zijn wij als PGB herhaaldelijk in de bres gesprongen voor de bewoners van Waterhoef, onder meer via een motie (van PGB en PrO). Dat heeft er eerder toe geleid dat het college opnieuw in gesprek zou gaan met de buurt. Allemaal helaas zonder resultaat! En ook de ruim 50 officiële bezwaren uit de buurt baten niet. Het college houdt vast aan haar eigen besluit.

College creëert zelf onveilige situatie

Bij de PPN (blz. 2) hebben we als PGB er nog eens op gewezen dat het linksaf-verbod volkomen overbodig is. Er is nu namelijk helemaal géén onveilige situatie. Er staan namelijk ontruimingslichten. Doordat het plan is om deze weg te halen, ontstaat er pas een onveilige situatie. En om die op te lossen, moet er een linksaf-verbod komen. Dat is voor PGB de omgekeerde wereld!

Veroorzaakt ProRail het achterliggende ‘probleem’?

PGB blijft derhalve achter de buurt staan en kan niet begrijpen dat het college zo halstarrig is. Het lijkt erop dat er afspraken zijn gemaakt met ProRail die wij niet kennen.