Helpdesk – Communicatie


De groep communicatie richt zich op het communicatieaspect. Het bijhouden van de website bijvoorbeeld, de verslaglegging uit het fractieoverleg en de informatievoorziening aan de leden.