Helpdesk – Contacten


Binnen de helpdesk richt de groep contacten zich op het plannen van overleg met derden, het regelen van werkbezoeken en het coördineren van activiteiten. Van elk werkbezoek wordt verslag gemaakt en van de afspraken wordt nagegaan of die daadwerkelijk zijn nagekomen.

We benaderen burgers op eigen initiatief. We nodigen ze uit, zoeken ze op of nodigen ons zelf uit bij hen. Mogen we eens op de vergadering van de buurt- sport- bedrijf- cultuur- of belangenvereniging komen luisteren? We beantwoorden vragen en verstrekken informatie als daarom wordt gevraagd.

Fractieleden zullen zich ook specifiek op een bepaalde wijk richten en met organisaties en burgers uit die wijk contact onderhouden. Zij zullen zich als “contactpersoon” aan de betreffende “wijk” bekendheid moeten geven Voor de ‘wijkindeling’ wordt zo veel mogelijk ingespeeld op samenhangende buurten en wijken met als centraal punt de wijkgebouwen nieuwe stijl (Brede Scholen).