Helpdesk – Support


De groep support ondersteunt de fractie- en commissieleden in hun contacten met burgers. Partij Gemeente Belangen staat open voor individuele wensen en klachten van burgers. Dat past bij ons lokale en kleinschalige karakter. Daarom wil de fractie burgers helpen en ondersteunen bij hun vragen aan de gemeente en hun klachten over de gemeentelijke dienstverlening. De groep support ondersteunt de fractie- en commissieleden als contactpersonen op buurt- en wijkniveau daarbij. 

We pakken het stapsgewijs aan. De betreffende burgers worden door de contactpersoon met hun vraag of probleem in eerste instantie doorverwezen naar de juiste ambtenaar of eventueel naar zijn of haar leidinggevende. Als dat geen oplossing biedt, komt als volgende stap de verantwoordelijke wethouder in beeld. Als derde stap zal het probleem, vooral als het een structureel probleem is, door één van de fractieleden worden aangekaart bij het college, in een commissie of in de raad.

Partij Gemeente Belangen gaat er daarbij van uit dat burgers zelf de noodzakelijke stappen ondernemen. Zo nodig zullen leden van de fractie en/of de groep support hen met raad en daad bijstaan. In alle overige gevallen komt de helpdesk in beeld.

We (de support groep) zal voor de burgers van de gemeente bereikbaar zijn, in principe via het centrale E-mail adres op deze site (contact). Men kan zijn/haar vragen stellen of verzoek om contact op te nemen middels een mailtje. Dit mailtje zal doorgestuurd worden door de Webmaster naar een van de redactieleden, die zo nodig de vraag naar een van de interne deskundigen doorstuurt. Binnen 48 uur geven we een reactie. Met een antwoord, om een afspraak te maken en de mededeling of wij het verzoek in behandeling kunnen nemen of waar u anders terecht kunt.