Herontwikkeling KVL Oisterwijk

kvlplangemeenteMeer starterswoningen, overleg over Gasthuisstraat en herziene plannen. Maar bovenal: het grootste project ooit in de gemeente Oisterwijk kan van start! De raad heeft op 10 oktober namelijk ingestemd met herontwikkeling van het KVL-terrein. “Een mijlpaal voor Oisterwijk”, aldus PGB-raadslid Carlo van Esch.

Hij gaf ook een groot compliment aan PGB-wethouder Wim Lemmens, omdat die in de afgelopen maanden goed had geluisterd naar alle reacties en opmerkingen op de plannen. “Chapeau!”

Meer starterswoningen!

Hoewel PGB ‘in hoofdlijnen’ kon instemmen met de voorliggende plannen voor de herontwikkeling van KVL, waren er nog wel een paar belangrijke aandachtspunten. Ten eerste dat er meer betaalbare grondgebonden woningen moeten komen. Samen met 2 andere partijen slaagde die missie!

Herziene plannen in december klaar

Daarnaast verlangde PGB dat er in december 2013 een herziene versie komt van de plannen. De reden daarvoor is dat het college de komende tijd nog aan de slag gaat met de ‘merkidentiteit’ van KVL en de risico’s opnieuw tegen het licht houdt. Dit moet vervolgens verwerkt worden in de plannen (het masterplan) en de gevolgen daarvan moeten doorberekend worden (in de grondexploitatie).

Eerst overleg over afsluiting spoorwegovergang

Tenslotte was er veel discussie ontstaan over het sluiten van de spoorwegovergang bij de Gasthuisstraat. Omdat hierover (nog) niet goed was gecommuniceerd, was er veel commotie in de buurt. PGB-wethouder Lemmens trok zich de kritiek aan en gaf aan alsnog in gesprek te gaan met betrokken bedrijven en bewoners. Bovendien werd afgesproken dat de afsluiting vooralsnog niet doorgaat. Er vindt nu eerst overleg plaats met de omgeving.