Hét gezicht van Den Boogaard ontslagen?

Wij hoorden dat Cees de Laat, hét gezicht van Den Boogaard ontslagen is. Terwijl wij over hem alleen maar positieve geluiden horen uit de Moergestelse samenleving. Vandaar dat wij direct vragen hebben gesteld aan het college, dat ook in het bestuur van de cultuurcentra zit.
 

Geacht College,

Gisteren hebben ons signalen bereikt dat de bedrijfsleider en het gezicht van Den Boogaard zou zijn ontslagen. Dat verbaast ons omdat wij vanuit de Moergestelse gemeenschap steeds erg positieve geluiden hebben vernomen over zijn leiding bij Den Boogaard, zoals we recent ook nog in de krant hebben mogen lezen.
 
Wij maken ons dan ook grote zorgen over de toekomst van Den Boogaard. Dat roept bij ons de volgende vragen op, mede omdat u een vertegenwoordiger heeft in het bestuur van de Stichting COM.
 
  • Wat zijn de beweegredenen voor dit ontslag?
  • Wat voor gevolgen zal dit hebben voor Den Boogaard, vooral ook voor de verenigingen en vrijwilliger?
  • Was uw college hiervan op de hoogte en zo ja hoe is uw college daarmee omgegaan in de richting van de Stichting COM en de directeur van Tiliander / Den Boogaard.
Wij zien uit naar een spoedige reactie van uw kant, zodat de inwoners van Moergestel en wij als PGB helder krijgen wat er werkelijk aan de hand is met en binnen Den Boogaard.
 
Met vriendelijke groeten,
namens de Fractie van Partij Gemeente Belangen (PGB),
Carlo van Esch (Fractievoorzitter)
 
Zie ook: https://www.bd.nl/oisterwijk/bedrijfsleider-den-boogaard-in-moergestel-aan-de-dijk-gezet~a714f215/