Horeca in Insaid? Gebouw aan Heusdensebaan blijft gemoederen bezighouden…

InsaidRecent stond in de krant dat er plannen zijn om een horecagelegenheid te realiseren in het Insaid-gebouw. Als PGB hebben wij ons hierover verbaasd. Ten eerste omdat het Insaid-gebouw op een bedrijventerrein ligt, waar horeca in onze ogen niet thuis hoort. En omdat er recent óók al de nodige discussie is geweest over de tijdelijke vestiging van de Lidl op die plek.

Het gebouw op het Oisterwijkse bedrijventerrein aan de Heusdensebaan blijft zo de gemoederen bezighouden. En nu wij hebben gezien dat er al de nodige werkzaamheden worden verricht bij het Insaid-gebouw, roept dat bij ons een aantal vragen op, die wij aan het College van B&W Oisterwijk hebben gesteld.
  1. Klopt het dat er een verzoek is om een horecabedrijf te vestigen in het Insaid-gebouw en zo ja, wat houdt het kort gezegd in?
  2. Zo ja, waarom heeft u de raad hierover nog niet op de hoogte gesteld (terwijl het in geval van het Insaid-gebouw al wel in de krant staat)? En wanneer bent u van plan om de raad daarvan wel op de hoogte te stellen?
  3. Hebben de werkzaamheden die er nu hebben plaatsgevonden en plaatsvinden te maken met het verzoek dat er ligt?
  4. Bent u van plan om medewerking te verlenen (als u het geldende bestemmingsplan in ogenschouw neemt)?
Wij zijn heel benieuwd naar de antwoorden en houden je op onze site op de hoogte!